home    intermedi    1 h
Entrenaments per a pèrdua de pes

Super sèries amb cardio HIIT

Objectiu

3 dies (supersèries antagonistes): 1r: 5 min calent-. 2n-Superseries Dilluns: Pect-*Esq ( 2 ejerc. seguits + 2 min descan.) Dimecres: Bíceps/Triceps ( 2 ejerc. seguits + 2 min descan.) Divendres: Espatlla/ Cames (Sense superseries) 3r HITT de cardio en cinta o el·líptica: (5 min suau + 30 max + 30 suau + 30 max +30 suau+30 max +30 suau+30 max+ 30 suau ) .
Pàgina 1/3
Pressió (press) pectoral amb manuelles
3 Sèries   12 reps
SERIE 1 PESO 75%
Rem amb barra dempeus
3 Sèries   12 reps
SERIE 1 PESO 75%
Pressió (press) pectoral amb manuelles en banc inclinat
3 Sèries   12 reps
SERIE 2 PESO 75%
Rem en punta amb barra T
3 Sèries   12 reps
SERIE 2 PESO 75%
Creuaments de pectoral amb cable-politja dempeus inclinat
3 Sèries   12 reps
SERIE 3 PESO 75%
Tracció de politja alta amb subjecció ampla prona
3 Sèries   12 reps
SERIE 3 PESO 75%
Rull (curl) de bíceps altern dempeus amb manuelles i gir
3 Sèries   12 reps
SERIE 1 PESO 75%
Extensió de tríceps amb barra "EZ" en banc pla
3 Sèries   12 reps
SERIE 1 PESO 75%
Rull (curl) de bíceps a dues mans amb cable-politja dempeus
3 Sèries   12 reps
SERIE 2 PESO 75%
Pàgina 2/3
Extensió de tríceps amb politja
3 Sèries   12 reps
SERIE 2 PESO 75%
Rull (curl) bíceps amb cable-politja braços en creu
3 Sèries   12 reps
SERIE 3 PESO 75%
Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus
3 Sèries   12 reps
SERIE 3 PESO 75%
Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut amb suport
3 Sèries   12 reps
PESO 75%
Obertures amb manuelles inclinat endavant
3 Sèries   12 reps
PESO 75%
Rem al coll amb barra dempeus
3 Sèries   12 reps
PESO 75%
Mig esquat amb barra
3 Sèries   10 reps
PESO 80%
Pes mort romanès o amb cames estirades
3 Sèries   10 reps
PESO 80%
Extensió de bessons assegut a la màquina
3 Sèries   10 reps
PESO 80%
Pàgina 3/3
Cinta de córrer

Login

Inicia sessió per poder editar o descarregar aquest entrenament