Circunducció de cap 180 graus

Circunducción de cabeza 180 grados

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus amb els peus separats a l'amplada de les espatlles. Doblegui lleugerament el coll cap endavant.

MOVIMENT:

Giri el cap 90 graus cap a la dreta. Torni a la posició inicial amb un moviment suau. Giri el cap 90 graus cap a l'esquerra. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions.

CONSELLS: Centri's en un moviment lent i controlat.

Vídeos