Extensió de tríceps a una mà estirat al banc

Extensión de triceps a una mano tumbado en banco

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Agafi la manuella amb una subjecció neutra i estiri's a un banc pla. Estengui completament el braç perquè quedi perpendicular al terra. Contregui el seu sòl pelvià i Core.

MOVIMENT:

Comenci a baixar la manuella movent l'avantbraç fins que aquesta gairebé toqui el seu front mentre inhala. Torni a la posició inicial en un moviment fort estenent el braç mentre exhala. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions i després canviï de costat i repeteixi amb l'altre braç.

CONSELLS: Mentre fa l'exercici, mogui només l'articulació dels colzes, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos.

Músculs que treballen

Vídeos