Gambada lateral amb mancornes

Zancada lateral con marcuernas

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Col·loqui's dempeus amb els peus separats a l'amplada de les espatlles. Agafi les manuelles als costats de les espatlles mentre manté els colzes doblegats i en línia amb el seu tors. Les mans han d'estar lleugerament més separades que l'ample de les espatlles.

MOVIMENT:

Faci un pas lateral que separi el seu peu dret de l'altre. Els seus peus han d'estar a una amplada superior que la de les espatlles. Baixi el cos cap al costat dret doblegant el genoll i el maluc drets i mentre manté la cama esquerra lleugerament doblegada. Torni a la posició inicial i estengui els braços per empènyer les manuelles cap amunt fins que els colzes estiguin estesos però no bloquejats. Baixi lentament el pes fins que les seves mans estiguin just per sobre de les espatlles. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions, després canviï de costat i repeteixi l'exercici.

CONSELLS: Els seus braços sempre han d'estar perpendiculars al terra. Concentri's a tenir sempre el seu pes en tota la planta dels peus. El cap i pit sempre han de mirar cap endavant.

Vídeos