Girs del cos amb braços i cames estirades

Giros del cuerpo con brazos y piernas estiradas

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's sobre la seva esquena i aixequi els peus i els braços del terra. Agafi's la cama dreta davant seu.

MOVIMENT:

Usant els músculs del Core, rodi sobre si mateix per posar el seu cos de cara al terra. Ha de fer l'exercici evitant el contacte dels braços i els peus amb el terra. Torni a la posició inicial i realitzi l'exercici cap a l'altre costat.

CONSELLS: El seu cap sempre ha d'estar en una posició neutra.

Músculs que treballen

Vídeos