Planxa sobre bosu

Plancha sobre bosu

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's de bocaterrosa. Trobi un bosu i col·loqui-hi els seus avantbraços a sobre. Estengui les cames darrere seu. Sostingui el seu pes amb els dits dels peus i els avantbraços. Els seus avantbraços han d'estar en paral·lel entre ells i els dits dels peus han d'estar a l'amplada de les espatlles. Mantingui el cap mirant cap al terra. Estrenyi els seus músculs abdominals i oblics.

MOVIMENT:

Mantingui la posició durant el temps requerit.

CONSELLS: No deixi que els malucs caiguin.