Rem amb manuelles de bocaterrosa a banc pla

Remo con mancuernas boca abajo en banco plano

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Estiri's a un banc pla de bocaterrosa. Les cames han d'estar damunt del banc. Agafi les manuelles amb una subjecció prona. Els braços han d'estar perpendiculars al terra.

MOVIMENT:

Estiri de les manuelles cap al seu tors retraient les escàpules mentre exhala fins que toqui les costelles. Torni a la posició inicial amb un moviment suau.

CONSELLS: Durant la baixada, centri's en un moviment lent i controlat.

Músculs que treballen

Vídeos