Activació de trapezi mig/baix en I

Activación de trapecio medio/bajo-En I

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's de bocaterrosa a un banc pla. Els seus peus han de tocar a terra. El seu cap ha de mirar cap a terra. Els braços han d'estar perpendiculars al terra. Col·loqui els seus polzes cap amunt. Retregui els seus omòplats.

MOVIMENT:

Aixequi els braços fins que estiguin paral·lels a terra i el seu cos formi la lletra I mentre exhala. Torni a la posició inicial amb un moviment suau mentre inhala.

CONSELLS: Mentre fa l'exercici, mogui només els braços, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos. La clau de l'exercici és la qualitat sobre la quantitat. El truc és realitzar l'exercici amb la forma adequada.

Músculs que treballen

Vídeos