Expansió costal amb mobilització de braços

Expansión costal con movilización de brazos

POSICIÓ INICIAL:

Assegui's a terra i col·loqui la part superior de l'esquena sobre una pilota i les mans darrere del cap. Contregui el sòl pelvià i el Core mentre manté el seu cos recte.

MOVIMENT:

Respiri lentament pel nas i obri els colzes al mateix temps. Exhali per la boca i torni a tancar els colzes. Durant l'exercici, intenti respirar omplint l'abdomen i la caixa toràcica.

CONSELLS: No ha de sentir dolor durant l'exercici. Si sent fatiga, aturi's i descansi.

Músculs que treballen