Hipopressiu decúbit supí

Hipopresivo decúbito supino

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's boca per amunt amb els peus recolzats a terra. Els seus genolls han d'estar a 90°. Col·loqui les mans aixecades davant seu al voltant de 45° de terra i faci una rotació interna de les espatlles per col·locar els colzes apuntant cap enfora.

MOVIMENT:

Exhali per complet, aguanti la respiració i després porti la panxa cap endins. Mantingui la posició durant el temps requerit. Inspiri i repeteixi l'exercici la quantitat especificada de repeticions.

CONSELLS: El seu cap i pit sempre han de mirar cap endavant.

Músculs que treballen

Vídeos