Moviments de canell amb oposició de l'altra mà

Movimientos de muñeca con oposición de la otra mano

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus amb els peus amplària de les espatlles. Agafi la seva mà dreta amb la seva mà esquerra.

MOVIMENT:

Mogui la seva mà dreta cap a totes les direccions i resisteixi els moviments amb l'altra mà. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions i després canviï de costat i repeteixi amb l'altra mà.

Músculs que treballen

Vídeos