Obertures de pectoral amb manuelles en banc declinat

Aperturas de pectoral con mancuernas en banco declinado

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Estiri's en un banc declinat. Si no ho està, ajusti'l per aconseguir-ho. Mogui els braços per sostenir les manuelles just per sobre seu amb els colzes lleugerament flexionats i els palmells mirant-se entre si. Contregui el sòl pelvià i el Core. Asseguri's que els peus estiguin recolzats al terra i el cap al banc.

MOVIMENT:

Comenci a baixar els braços cap als costats fins que estiguin paral·lels al terra, evitant que els colzes es dobleguin. Exhali durant el descens. Torni a la posició inicial amb un fort moviment mentre exhala.

CONSELLS: Mentre fa l'exercici, mogui només l'articulació de l'espatlla, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos. Durant la baixada, centri's en un moviment lent i controlat.

Músculs que treballen

Vídeos