Planxa amb suport d'avantbraços

Plancha con apoyo de antebrazos

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's cap per avall. Estengui les cames. Sostingui el seu pes amb els dits dels peus i els avantbraços. Els seus avantbraços han d'estar a paral·lel entre ells i els dits dels peus han d'estar a l'amplària de les espatlles. Mantingui el cap mirant cap al sòl. Estrenyi els seus músculs abdominals i oblics.

MOVIMENT:

Mantingui la posició durant el temps requerit.

CONSELLS: No deixi que els malucs caiguin.

Vídeos