Rotació lumbar tombat

Rotación lumbar tumbado

POSICIÓ INICIAL:

Tombi's boca amunt amb els peus recolzats en el sòl. Els seus genolls han d'estar a 90º. Col·loqui els braços estesos en el sòl als costats.

MOVIMENT:

Mogui els genolls junts al sòl al seu costat dret. Mantingui l'estirament durant el temps requerit i canviï el costat i repeteixi l'exercici.

CONSELLS: Ha de sentir l'estirament dels músculs però no dolor.

Músculs que treballen

Vídeos