POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

Última actualització: 17 juliol 2020


Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

Claudia Pérez Soliveres

Finalitats

Poder oferir-li els serveis i utilitats que presenta la nostra plataforma Entrenaientos.com i Proet.es. Així com, informar-lo sobre els nostres serveis i/o productes i realitzar comunicacions comercials del seu interés.

 

Legitimació

Execució d'un contracte (ús de la plataforma).

Consentiment de l'interessat (tractament de dades de salut).

Destinataris

Les úniques cessions previstes són:

- La realitzada en el moment de contractar els serveis d'un professional de la plataforma ja que les teues dades existents en la plataforma passaran a ser visibles i responsabilitat del professional per a una finalitat diferent com és la de prestar-te el servei d'assistència sanitària.

- Les que es realitzen per obligació legal.

Existeixen Encarregats de Tractament fora de la Unió Europea, acollit a “Privacy Shield”.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir en administracion@proet.es

Procedència:

Del propi interessat o del seu representant legal.

 

 

1.- INFORMACIÓ A L'USUARI

CLAUDIA PEREZ SOLIVERES., d'ara en avant “Responsable” o “Servei”, i com a societat mercantil espanyola amb domicili social al Carrer Jose Belenguer Cuenca (València) i NIF: 23826297E és el Responsable, o Encarregat quan així corresponga en funció del seu perfil, del tractament de les dades personals dels usuaris de la plataforma i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (*GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:


PERFIL I DADES

Tractem les seues dades com:

Professional

(dades identificatives)

Responsable del Tractament

Pacient convidat per Professional

(dades com a pacient del professional i de registre en la plataforma, a més dels relatius a salut)

Encarregat del Tractament

Pacient potencial

(dades de registre i perfil de plataforma. Incloent possibles dades de salut que introduïsques)

Responsable del Tractament


Finalitats del tractament:

1. Mantindre una relació contractual amb l'Usuari a través de la plataforma per a poder prestar-li el servei. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • La recabació i emmagatzematge de les dades personals per a la prestació dels serveis descrits en la plataforma. Perquè puga gestionar el seu perfil, portar un control i rebre serveis sanitaris de fisioteràpia amb l'ajuda de la plataforma. Podent ser tal tractament dut a terme per part del Responsable en qualitat de tal o d'Encarregat de tractament segons el perfil d'usuari afectat.

  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que siga realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seua disposició.

2. La remissió de comunicacions comercials publicitàries via correu electrònic, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibilite realitzar comunicacions comercials. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • Les mateixes establides per a l'ús de la plataforma. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i/o serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest haja aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals dels usuaris de la plataforma.

 

Bases jurídiques dels diferents tractaments: Segons siga procedent,

  • El contracte amb l'interessat a través dels Termes i Condicions d'Ús de la plataforma i de la present Política de Privacitat per a gaudir dels serveis de la plataforma.

  • L'interés legítim del Responsable, per a l'enviament de comunicacions comercials.

  • El consentiment de l'interessat, per al tractament de dades de salut i investigació científica i estudis estadístics.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre romanga vigent el contracte i/o existisca un interés mutu per a mantindre la fi del tractament. Quan ja no siga necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la *seudonimización i/o anonimització de les dades o la destrucció total d'aquests.

Comunicació de les dades: No venem a altres empreses les teues dades personals. Les úniques cessions previstes són:

  • Les que es realitzen per obligació legal.

Existeixen Encarregats de Tractament fora de la Unió Europea, acollit a “Privacy Shield”.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seues dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Pots exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del teu tractament, oposició i portabilitat de les teues dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a: administracion@proet.es O l'adreça postal: Claudia Pérez *Soliveres Jose Belenguer Cuenca , 3 Pta 37 (València).

En tots dos casos hauràs d'identificar-te amb el teu nom i cognoms, a més d'una còpia del teu DNI.

En el cas que hages atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

A més, si com a usuari de la plataforma consideres que hi ha un problema amb la forma en què el Responsable està manejant les teues dades, pots dirigir les teues reclamacions al DPD o l'autoritat de protecció de dades que corresponga, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

El present document presenta les condicions de recopilació, tractament i ús de la informació personal i no personal dels usuaris.

2.- INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI I EL SEU CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per a atendre la seua petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.

Emplenar els formularis és voluntari i, si no es completen els camps obligatoris, possiblement algunes de les funcions de la plataforma no s'executaran o ho faran de manera limitada.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzara algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris.

Les dades personals que recollirem dependrà en funció de l'ús que es faça de la plataforma. Recopilarem aquestes dades de manera automàtica –mitjançant cookies o similars, amb el teu consentiment. Visita la nostra Política de Cookies; l'adreça IP de la teua connexió i dades sobre el teu dispositiu i connexió, entre altres-, els que ens proporciones voluntàriament –a través del registre en la plataforma, ús, missatges enviats, subscripció a newsletter , entre altres- i els que ens proporcionen tercers –com a xarxes socials-.

3.- MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives *GDPR per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del *GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.

4.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podrem actualitzar aquesta Política de Privacitat en el futur. T'informarem sobre els seus canvis enviant un avís a l'adreça de correu electrònic facilitada i/o col·locant un avís en un lloc prominent de la nostra web.

5.- CONTACTE

Si tens dubtes sobre aquesta Política de Privacitat, contacta amb nosaltres en:

Correu electrònic: administracion@proet.es

Claudia Pérez Soliveres Jose Belenguer Cuenca , 3 Pta 37 (València).