Activació multífid en pronació

Activación multifidus en pronación

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's sobre una matalàs i col·loqui el seu front sobre els seus avantbraços. Col·loqui els peus junts.

MOVIMENT:

Pressioni lentament un taló contra l'altre i aixequi lleugerament els peus uns 15 cm. Asseguri's que el front estigui en la mateixa posició durant el moviment.

CONSELLS: La clau de l'exercici és la qualitat sobre la quantitat. El truc és realitzar l'exercici amb la forma adequada.

Músculs que treballen

Vídeos