Braç i palmell de la mà recolzats sobre plataforma vibratòria

Brazo y palma de la mano apoyados sobre plataforma vibratoria

POSICIÓ INICIAL:

Agenolli's a terra al costat de la plataforma vibratòria.

MOVIMENT:

Col·loqui el braç dret sobre la plataforma i encengui-la. Mantingui la posició durant el temps requerit i després faci-ho amb el braç esquerre.

Músculs que treballen