Exercicis

Busca exercicis

118 exercicis disponibles : Tots

Flexions de braços sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre dues pilotes de Pilates juntes

Desplaçament horitzontal sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre pilota de Pilates

Flexions de braços dempeus recolzat en pilota de Pilates

Llançament frontal amb dues mans amb pilota medicinal

Flexions de braços alternes amb un una mà sobre pilota medicinal

Rodar pilota medicinal pel terra

Flexions de braços amb genolls recolzats

Braç i dors de la mà recolzat sobre plataforma vibratòria

Braç i palmell de la mà recolzats sobre plataforma vibratòria

Flexions de braços sobre plataforma vibratòria

Flexions de braços amb flexió de maluc

Flexions de braços

Flexió de braç amb suport sobre banc

Flexions de braços dempeus recolzats a la paret

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja assegut

Pressió (press) de banc inclinat amb barra subjecció tancada

Exercici de pressió (press) de banc amb barra

Pressió (press) de banca amb barra genolls flexionats

Pressió (press) de banca amb un genoll flexionat

Pressió (press) de banca amb barra subjecció supina

Obertures a la màquina de pectorals

Fons en paral·leles pectoral

Fons en paral·leles en màquina assistida

Obertures pectoral amb manuelles en banc pla

Pressió (press) de banca en màquina Smith

Màquina de pectoral amb politges assegut

Obertures de pectoral a la màquina

Pul·lòver amb disc

Flexions de braços sobre un banc pla

Pressió (press) pectoral assegut a la màquina

Pressió (press) pectoral altern en màquina assegut

Extensió de braços recolzat en dos bancs

Extensió de braços recolzat en pilota de Pilates

Extensió de braços amb suport a banc amb cames flexionades

Extensió de braços amb suport en banc una cama flexionada

Pressió (press) pectoral amb manuelles

Rem amb manuelles en posició de flexió de braços

Moviment sobre graó (step) en posició de flexions de braços

Dominacions cap per amunt subjecció prona

Dominacions cap per amunt subjecció supina

Estirament de tríceps i pectoral recolzat en paret

Extensió de braços i cama en suport

Pressió (press) pectoral amb manuelles en banc inclinat

Pressió (press) pectoral a banc pla amb barra subjecció tancada

Pressió (press) pectoral amb barra al banc inclinat

Rotació d'espatlla amb manuella en banc inclinat

Pressió (press) pectoral inclinat amb manuelles sobre pilota Pilates

Pressió (press) pectoral amb manuelles sobre pilota de Pilates

Pul·lòver amb manuella en banc pla

Pul·lòver amb manuella sobre pilota de Pilates

Pul·lòver amb manuelles recolzant l'esquena a un banc pla

Pressió (press) pectoral amb barra sobre pilota de Pilates

Obertures amb manuelles estirat sobre pilota de pilates

Pressió (press) banca en banc de press banca

Elevació frontal d'espatlles estirat de bocaterrosa a banc pla

Obertures de pectoral amb manuelles en banc inclinat

Pressió (pressió) pectoral amb manuelles estirat al terra

Estirada pectoral amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Creuaments de pectoral amb cable-politja dempeus inclinat

Adducció d'espatlla amb cable-politja dempeus

Estirada de baix a dalt a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Creuaments de pectoral amb cable-politja ajuntant les mans

Encreuaments de pectoral amb cable-politja en banc pla

Creuaments de pectoral amb cable-politja en banc inclinat

Addució de braços amb cable-politja dempeus

Rotació d'espatlla amb cable-politja estirat

Flexions de braços amb picament de mans

Flexions de braços amb cames recolzades sobre banc

Rodar de genolls amb barra

Flexió de braços i extensió de maluc

Planxa i puntada lateral

Flexions de braços amb suport dels artells

Flexió de braços amb suport sobre pilota de pilates

Flexió de braços i extensió de tronc

Flexió de malucs altern cap al colze contrari

Pressió (press) pectoral amb manuelles a un banc declinat

Pul·lòver amb barra en banc pla

Burpee

Pressió (press) pectoral subjecció tancada a màquina Smith

Obertures de pectoral amb manuelles en banc declinat

Estirament pectoral amb braç recolzat

Estirament pectoral amb el braç flexionat i recolzat

Estirament pectoral amb braços en creu i recolzats

Estirament pectoral amb hiperextensió d'espatlles

Estirament pectoral i dorsal amb el tronc flexionat

Estirament de pectorals i espatlles amb cap recolzat

Pressió (press) pectoral amb barra i subjecció supina

Pressió (press) pectoral amb TRX

Flexions sobre manuelles

Pressió (press) pectoral declinat amb barra

Flexions de braços amb TRX

Encongiments abdominals al TRX

Rem i flexió de tronc amb amb politges o gomes dempeus

Batuda de corda amb les dues mans i salt vertical

Tracció en politja alta subjecció supina

Dominacions i extensions

Planxa i flexió de braços

Obertures invertides amb subjecció vertical

Press pectoral amb manuelles en banc inclinat adherència neutre

Flexió de braços i planxa lateral

RICE

Massatge amb gel

Aixecament banca amb manuelles subjecció neutra

Estirament de bíceps i pectoral

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Burpee amb manuelles

Estirament de pectorals amb corró d'escuma

Estirament bilateral d'espatlles

Pressió (press) pectoral en màquina de subjecció vertical

Pressió (press) pectoral altern a màquina de subjecció vertical

Obertures de pectoral TRX

Obertures horitzontals amb ampolles d'aigua

Flexions i rem amb ampolles d'aigua

Caminar amb braços