Exercicis - Mans / Nines

Busca exercicis

62 exercicis disponibles : Mans / Nines

Flexió de canell amb manuella tipus martell

Flexió de canell amb manuella en pronació

Flexió de canell amb càrrega en supinació

Moviments de canell amb oposició de l'altra mà

Enrotllar corda amb manuella en pronació

Enrotllar corda amb manuella en supinació

Supinació de mà amb manuella

Elevació frontal d'espatlles amb corrioles

Pressió (press) d'espatlles en equilibri vertical

Rull (curl) de bíceps subjecció martell amb banc Scott

Rull (curl) de bíceps amb gir en màquina

Rull (curl) de bíceps assegut amb politges altes

Extensió de braços recolzat en pilota de Pilates

Extensió de braços amb suport a banc amb cames flexionades

Elevació lateral amb manuelles en banc inclinat

Rull (curl) de bíceps altern dempeus amb manuelles i gir

Rull (curl) de bíceps amb manuelles assegut amb gir

Palades de caiac amb barra

Planxa horitzontal isomètrica

Rull (curl) de bíceps amb barra en Z dempeus recolzats a la paret

Flexió de canell amb barra sobre les cames

Pronació i supinació d'avantbraç amb manuella

Flexió de canell amb manuella en supinació avantbraç recolzat a la cuixa

Extensió de canell amb barra recolzada sobre banc pla

Flexió de canells amb manuelles amb suport a banc pla

Rotació interna d'espatlla amb cable-corriola colze recolzat

Rotació interna d'espatlla dempeus amb banda elàstica

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja assegut

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja braç recolzat

Extensió de canell amb cable-politja dempeus

Rotació externa d'espatlla amb banda elàstica

Flexió de canell amb cable-politja dempeus

Estirament d'avantbraç dempeus

Flexió de canells subjecció tipus martell amb manuelles suport en banc pla

Pressió (press) pectoral amb TRX

Rull (curl) de bíceps amb TRX subjecció prona

Obertures inverses amb TRX

Batuda de corda amb les dues mans i salt vertical

Dominacions i extensions

RICE

Massatge amb gel

Estirament dels flexors del canell

Mobilització del nervi cubital: Dorsiflexió de canell

Flexió excèntrica de canell amb banda elàstica

Extensió de canell amb càrrega

Extensió de tríceps a una mà estirat al banc

Pronació de canell amb banda elàstica

Estirament resar invers

Estirament de resar

Extensió excèntrica de canell amb càrrega

Desplaçament lateral en planxa amb banda de resistència

Desplaçament endavant en planxa amb banda de resistència

Exercici I o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Flexió excèntrica de canell amb banda elàstica

Pres rus: Pressió (press) d'espatlla a una mà

Burpee amb manuelles

Estirament de flexors de canell

Estirament d'extensors de canell

Escala de dits: Abducció

Pedal Exercise Bike

Apretar pilota