Estirament resar invers

Estiramiento rezar inverso

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus amb els peus a l'amplada de les espatlles. Col·loqui els dorsos de les seves mans junts enfront del seu pit.

MOVIMENT:

Mogui les mans cap amunt fins que senti l'estirament als músculs de l'avantbraç. Els seus dits sempre han d'apuntar cap avall. Mantingui l'estirament durant el temps requerit.

CONSELLS: Ha de sentir l'estirament dels músculs però no dolor.

Músculs que treballen

Vídeos