Exercicis - Avantbraços

Busca exercicis

98 exercicis disponibles : Avantbraços

Flexió de canell amb manuella tipus martell

Flexió de canell amb manuella en pronació

Flexió de canell amb càrrega en supinació

Enrotllar corda amb manuella en pronació

Enrotllar corda amb manuella en supinació

Supinació de mà amb manuella

Rull (curl) de bíceps amb manuella recolzada a la cuixa

Elevació i rotació d'espatlles amb manuelles

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja assegut

Màquina de pectoral amb politges assegut

Elevació frontal d'espatlles amb corrioles

Rull (curl) de bíceps a banc Scott

Rull (curl) de bíceps subjecció martell amb banc Scott

Rull (curl) de bíceps assegut amb politges altes

Rem al coll amb manuelles

Rull (curl) de bíceps altern dempeus amb manuelles i gir

Rull (curl) de bíceps amb manuelles assegut subjecció tipus martell

Rull (curl) de bíceps amb manuelles assegut amb suport subjecció tipus martell

Rull (curl) de bíceps amb manuelles dempeus subjecció tipus martell

Rull (curl) de bíceps altern dempeus amb manuelles amb subjecció tipus martell

Rull (curl) de bíceps amb manuelles dempeus i gir

Rull (curl) de bíceps altern amb manuelles assegut subjecció martell

Rull (curl) de bíceps amb manuelles assegut amb gir

Rull (curl) de bíceps altern assegut amb manuelles amb gir

Dominacions

Rem amb barra dempeus

Dominacions amb subjecció mixta

Rull (curl) de bíceps amb barra subjecció prona

Rull (curl) de bíceps altern amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Rull (curl) de bíceps dempeus amb barra en Z

Rull (curl) de bíceps amb gir assegut sobre pilota de Pilates

Flexió de canell amb barra sobre les cames

Pronació i supinació d'avantbraç amb manuella

Rull (curl) de bíceps a una mà amb manuella al banc Scott

Rull (curl) de bíceps altern amb manuelles amb gir sobre pilota de Pilates

Extensió d'avantbraç amb manuella

Rull (curl) de bíceps dempeus amb manuelles subjecció prona

Extensió de canells amb manuelles suport en banc pla

Rull (curl) de bíceps amb manuelles en banc inclinat

Rull (curl) de bíceps amb manuella inclinat i recolzat

Rull (curl) de bíceps de bocaterrosa sobre banc inclinat

Rull (curl) de bíceps amb barra de bocaterrosa en banc inclinat

Curl de biceps amb barra boca avall en banc inclinat

Rull (curl) de bíceps amb manuella recolzat en banc inclinat

Rull (curl) de bíceps amb barra recta dempeus subjecció supina

Flexió de canell amb manuella en supinació avantbraç recolzat a la cuixa

Rull (curl) de bíceps altern amb manuelles i gir recolzat a la paret

Rull (curl) de bíceps al pit amb manuella i cos inclinat

Rull (curl) de bíceps estirat sobre pilota de Pilates

Extensió de canell amb barra recolzada sobre banc pla

Flexió de canells amb barra a l'esquena

Flexió de canells amb manuelles amb suport a banc pla

Rull (curl) de bíceps amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Rull (curl) de bíceps amb cable-politja recolzat en banc inclinat

Rull (curl) de bíceps a una mà amb cable-politja dempeus

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja braç recolzat

Extensió de canell amb cable-politja dempeus

Flexió de canell amb cable-politja dempeus

Rull (curl) de bíceps a dues mans amb cable-politja dempeus

Rull (curl) de bíceps amb gir supinació i pronació o Zottman

Elevació de cames estirades en suspensió

Estirament d'avantbraços o test de Phallen

Estirament d'avantbraços

Estirament d'avantbraç dempeus

Flexió d'avantbraços amb la barra a l'esquena

Flexió de canells subjecció tipus martell amb manuelles suport en banc pla

Pressió (press) pectoral amb TRX

Rull (curl) de bíceps amb TRX subjecció supina

Rull (curl) de bíceps amb TRX subjecció prona

Extensió de maluc avantbraços recolzats sobre bosu

Planxa sobre bosu

Dominacions i extensions

Contracció de cuc

Elevació de cames i gir de cintura en suspensió

Passos d'os

RICE

Massatge amb gel

Mobilització del nervi cubital: Dorsiflexió de canell

Pronació de canell amb banda elàstica

Estirament resar invers

Estirament de resar

Extensió excèntrica de canell amb càrrega

Desplaçament endavant en planxa amb banda de resistència

Rull (curl) de bíceps altern amb manuelles en banc inclinat

Cingla per a l'avantbraç

Supinació d'avantbraç amb banda elàstica

Mobilització del nervi radial

Flexió excèntrica de canell amb banda elàstica

Pres rus: Pressió (press) d'espatlla a una mà

Pes rus: Pressió (press) d'espatlles

Pes mort + rull (curl) bíceps + pressió (press) espatlles

Estirament de flexors de canell

Estirament d'extensors de canell

Rull (curl) de bíceps excèntric assistit amb banda elàstica

Rull (curl) de bíceps amb ampolles

Press Arnold

Pedal Exercise Bike