Exercicis - Coll / Trapezi superior

Busca exercicis

164 exercicis disponibles : Coll / Trapezi superior

Extensió del lumbar amb mans al clatell

Gambada endavant amb manuelles

Llançament pilota medicinal assegut

Elevació frontal de pilota medicinal fins a la vertical

Obertures d'espatlles amb banda elàstica i inclinat endavant

Obertures d'espatlles amb banda elàstica dempeus

Obertura en vertical de braços amb banda elàstica

El·líptica

Rem a la màquina

Rem lateral en màquina

Bicicleta de sala

Rem al coll amb banda elàstica

Rem amb politja alta assegut en pilota de Pilates

Rem amb banda elàstica

Elevació d'espatlla enrere

Rem amb banda elàstica assegut al terra

Rem amb manuelles en equilibri sobre una cama

Equilibri sobre una cama sobre plataforma vibratòria

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Elevació i rotació d'espatlles amb manuelles

Rem amb manuella amb genoll recolzat

Elevació lateral amb manuelles en supinació

Elevació d'espatlles sobre el cap empunyadura neutra

Elevació lateral amb manuelles colze 90 graus

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut

Rem amb barra i politja

Pul·lòver amb disc

Obertures amb manuelles inclinat endavant

Mig esquat amb manuelles

Obertures amb manuelles de bocaterrosa en banc pla

Rem amb manuelles en posició de flexió de braços

Rem amb barra dempeus

Dominacions cap per amunt subjecció prona

Dominacions cap per amunt subjecció supina

Rem invertit en màquina Smith amb suport i subjecció supina

Dominacions amb subjecció mixta

Encongiment d'espatlles dempeus amb barra

Tracció al clatell assegut amb politja alta

Rem amb subjecció tancada assegut a la màquina

Estirament per al coll

Estirament per a trapezi superior

Estirament vertebral recolzat a la paret

Encongiment d'espatlles amb barra dempeus

Elevació d'espatlles amb manuelles dempeus

Encongiment d'espatlles amb barra subjecció ampla

Elevació total de cames estirades en suspensió

Tracció frontal amb manuella

Rem al coll altern amb manuelles

Rem al coll amb barra dempeus

Pressió (press) militar o d'espatlles amb manuelles dempeus

Moviment pendular del braç

Elevació lateral amb manuelles assegut a un banc

Elevació lateral amb manuelles flexió de colze assegut en pilota de Pilates

Elevació lateral amb manuelles assegut i tronc inclinat endavant

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en banc inclinat

Elevació frontal d'espatlles dempeus amb manuelles

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus

Elevació frontal amb manuella recolzat en banc pla

Pul·lòver amb cable-politja de genolls

Creus amb politges dempeus

Rotació d'espatlla amb cable-corriola de genolls

Rem amb un braç dempeus amb cable-politja

Tracció diagonal a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Encreuaments inversos amb cable-politja dempeus

Rotació posterior d'espatlla amb cable-politja

Rem a una mà dempeus amb cable-politja

Rem a una mà dempeus amb cable-politja inclinat endavant

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja assegut en banc inclinat

Elevació d'espatlla per darrere amb cable-politja

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja de genolls

Estirada diagonal a una mà amb cable-politja dempeus

Presa encreuada amb cable-politja invers en banc inclinat

Estirada de baix a dalt a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Creuades amb cable-politja invers a banc inclinat

Estirada diagonal subjecció prona amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Rem al coll amb barra cable-politja dempeus

Obertures inverses amb cable-politja inclinat endavant

Tracció diagonal a una mà subjecció prona amb cable-politja dempeus

Tracció amb politja alta amb subjecció neutra

Rem a una mà en màquina polivalent

Estirada diagonal amb politja subjecció amb dues mans

Rem en punta amb barra T

Elevació frontal amb barra en banc inclinat

Llançament de pilota medicinal al terra

Encongiments d'espatlles amb barra per darrere

Salt amb obertura de braços i cames (jumping jacks)

Encongiment d'espatlles en màquina de bessons dempeus

Estirament de trapezi i coll amb braç a l'esquena

Estirament d'espatlla sobre pilota de Pilates

Estiraments paravertebrals i dorsals

Estirament paravertebral a la gatzoneta i encongit

Dominades Rocky: Al pit i al clatell

Dominacions llastrades

Tracció dorsal amb politja alta i barra V

Tracció dorsal amb politja alta i subjecció tancada

Encongiment d'espatlles amb manuelles

Elevació lateral d'espatlla amb manuella i suport en banc

Pressió (press) tras clatell i pressió militar combinades

Pressió (press) d'espatlla amb manuella a una mà i recolzat

Pressió (press) d'espatlles amb subjecció neutra assegut

Rem altern amb politges o gomes dempeus

Rem i flexió de tronc amb amb politges o gomes dempeus

Circunducció de cap 180 graus

Circumducció diagonal del cap

Circumducció del cap en supí

Extensió cervical assegut

Extensió cervical estesa prona

Extensió cervical i d'espatlles amb braços estirats

Extensió cervical i d'espatlles amb braços recolzats

Extensió cervical

Extensió cervical recolzat en pilota

Extensió i rotació cervical assegut

Flexió de cap estirat supí

Arrencada amb barra al coll

Tracció en politja alta subjecció supina

Obertures d'espatlles amb banda elàstica subjecció prona

Obertures invertides amb subjecció horitzontal

Estirament del gat

Rem al coll horitzontal amb corda

RICE

Massatge amb gel

Retracció escapular

Retracció d'espatlles amb cinta elàstica

Control escapular amb flexió d'espatlla

Retracció i protracció escapular

Protracció escapular amb braç estirat

Control escapular en el pla de l'escàpula

Control escapular amb flexió d'espatlla

Exercici Y o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici T o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici W o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici L o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici I o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Elevació d'espatlles en el pla de l'escàpula

Elevació d'espatlles en el pla de l'escàpula amb banda elàstica

Estirament per a trapezi superior assegut

Estirament enfilar agulla

Estirament d'escalens

Rotació del coll a l'esquerra

Rotació del coll a la dreta

Inclinació del cap a l'esquerra

Inclinació del cap a la dreta

Doble barbeta amb retracció escapular

Lliscament del cap estirat supí

Retracció i protracció escapular en posició de planxa

Tracció dorsal amb banda elàstica

Automassatge de la columna toràcica

Pes rus: Rem a una mà

Mobilització del nervi ciàtic

Extensió isomètrica de coll

Flexió isomètrica coll

Dard

Estirament esternoclidomastoidal

Estirament de l'àguila

Estirament elevador de l'escàpula

Protracció mandibular isomètrica

Flexió cervical total

Elevació cranial: flexors cervicals profunds

Extensió i retracció cervical isomètrica

Obertures i rotació d'espatlles amb ampolles

Activació de trapezi mig/baix en I

Caminar amb braços

Gambada amb kettlebell