Exercicis - Muscles

Busca exercicis

319 exercicis disponibles : Muscles

Gambada i extensió d'espatlles amb barra

Mig esquat en extensió de braços amb barra

Pressió (press) d'espatlles i obertura de cames

Flexoextensió de cama en suport de peu i avantbraç

Girs de cintura amb bosu, braços estirats

Extensió de braços subjectant pilota de Pilates

Equilibri sobre pilotes de Pilates

Extensió de cama enrere recolzat sobre pilota de Pilates

Desplaçament horitzontal sobre pilotes de Pilates

Gambada endavant amb pilota de Pilates i cama sobre banc

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Llançament pilota medicinal assegut

Caminar a la gatzoneta amb braços estirats i pilota medicinal

Equilibri altern sobre pilota medicinal

Elevació frontal de pilota medicinal fins a la vertical

Llançament de pilota medicinal estirat de bocaterrosa

Flexió del tronc amb pilota medicinal en diverses direccions

Mig esquat amb pilota medicinal

Llançament lateral des de la cintura amb pilota medicinal

Llançament pilota medicinal des d'assegut

Llançament de pilota medicinal amb una mà

Llançament de pilota medicinal amb dues mans

Rodar pilota medicinal pel terra

Obertures d'espatlles amb banda elàstica i inclinat endavant

Obertures d'espatlles amb banda elàstica dempeus

Obertura en vertical de braços amb banda elàstica

Obertures verticals amb banda elàstica

Rem al coll amb banda elàstica

Elevació d'espatlla enrere

Flexions de braços amb genolls recolzats

Braç i dors de la mà recolzat sobre plataforma vibratòria

Flexions de braços amb flexió de maluc

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Elevació i rotació d'espatlles amb manuelles

Obertura lateral amb manuella genoll recolzat

Rem amb manuella amb genoll recolzat

Flexions de braços

Flexió de braç amb suport sobre banc

Flexions de braços dempeus recolzats a la paret

Elevació lateral amb manuelles en supinació

Elevació d'espatlles sobre el cap empunyadura neutra

Elevació lateral amb manuelles colze 90 graus

Elevació frontal d'espatlles amb manuelles 90°

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut amb suport

Rotació d'espatlles amb manuelles en 90 graus

Elevació lateral amb manuelles al centre

Elevació frontal d'espatlles amb manuelles assegut subjecció supina

Elevació frontal d'espatlles amb manuelles assegut subjecció prona

Elevació frontal d'espatlles alterna amb manuelles subjecció supina

Elevació frontal d'espatlles alterna amb manuelles subjecció prona

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja assegut

Pressió (press) de banc inclinat amb barra subjecció tancada

Exercici de pressió (press) de banc amb barra

Obertures a la màquina de pectorals

Fons en paral·leles pectoral

Fons en paral·leles en màquina assistida

Pressió (press) frontal d'espatlla assegut amb barra

Pressió (press) frontal d'espatlla amb barra assegut amb respatller

Pressió (press) frontal d'espatlla dempeus amb barra

Obertures pectoral amb manuelles en banc pla

Màquina de pectoral amb politges assegut

Elevació frontal d'espatlles amb corrioles

Obertures de pectoral a la màquina

Pul·lòver amb disc

Flexions de braços sobre un banc pla

Pressió (press) pectoral assegut a la màquina

Pressió (press) d'espatlles en equilibri vertical

Extensió de braços recolzat en un banc pla

Extensió de braços recolzat en dos bancs

Extensió de braços recolzat en pilota de Pilates

Extensió de braços amb suport a banc amb cames flexionades

Extensió de braços amb suport en banc una cama flexionada

Pressió (press) pectoral amb manuelles

Obertures amb manuelles inclinat endavant

Elevació lateral amb manuelles en banc inclinat

Rem al coll amb manuelles

Extensió de braços amb manuelles en banc pla

Obertures amb manuelles de bocaterrosa en banc pla

Gambada endavant i extensió de braç en vertical

Pressió (press) rere el clatell amb barra assegut sense suport

Pressió (press) rer clatell amb barra assegut amb suport

Palades de caiac amb barra

Rem amb manuelles en posició de flexió de braços

Moviment sobre graó (step) en posició de flexions de braços

Mig esquat amb manuella i braç estès

Mig esquat braços estesos amb pilota medicinal

Extensió de braços sobre el cap amb disc

Estirament per a trapezi superior

Equilibri en quadrupèdia supina amb cama estirada

Equilibri en quadrupèdia supina

Planxa horitzontal isomètrica

Planxa lateral amb suport d'avantbraç

Pressió (press) pectoral amb manuelles en banc inclinat

Pressió (press) pectoral a banc pla amb barra subjecció tancada

Pressió (press) pectoral amb barra al banc inclinat

Rotació d'espatlles amb manuelles de bocaterrosa sobre pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral en un banc

Encongiment d'espatlles amb barra dempeus

Elevació d'espatlles amb manuelles dempeus

Encongiment d'espatlles amb barra subjecció ampla

Elevació total de cames estirades en suspensió

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Pressió (press) d'espatlles darrere del clatell amb barra dempeus

Elevació frontal d'espatlles amb barra

Rotació d'espatlles amb manuelles dempeus

Elevació frontal de braç amb manuella fins a la vertical

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella en banc inclinat

Elevació lateral d'espatlla amb manuella recolzat sobre pilota de Pilates

Pressió (press) pectoral inclinat amb manuelles sobre pilota Pilates

Elevació frontal amb manuelles a banc inclinat

Moviment pendular del braç

Elevació frontal amb gir d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Rem al coll altern amb manuelles

Rull (curl) de bíceps de bocaterrosa sobre banc inclinat

Rem al coll amb barra dempeus

Pul·lòver amb manuella en banc pla

Elevació lateral d'espatlla amb manuella en banc inclinat

Pul·lòver amb manuella sobre pilota de Pilates

Elevació lateral de manuella en quadrupèdia

Pressió (press) rere el clatell amb barra assegut a una pilota de Pilates

Pul·lòver amb manuelles recolzant l'esquena a un banc pla

Rem amb manuelles de bocaterrosa a banc pla

Pressió (press) militar o d'espatlles amb manuelles dempeus

Elevació frontal de manuelles recolzat en pilota de Pilates

Moviment pendular del braç

Elevació lateral amb manuelles assegut a un banc

Elevació lateral amb manuelles flexió de colze assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral sobre pilota de Pilates

Puntada de tríceps amb manuella genoll recolzat sobre banc pla

Elevació lateral amb manuelles assegut i tronc inclinat endavant

Elevació frontal d'espatlles amb barra dempeus

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en banc inclinat

Rotació d'espatlles amb manuelles dempeus

Pressió (press) banca en banc de press banca

Elevació frontal d'espatlles dempeus amb manuelles

Elevació frontal d'espatlles estirat de bocaterrosa a banc pla

Fons en paral·leles

Obertures de pectoral amb manuelles en banc inclinat

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus

Flexió de canells amb barra a l'esquena

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus braços estirats

Elevació frontal amb manuella recolzat en banc pla

Pressió (press) d'espatlles amb barra assegut en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb cable-politja i corda de genolls

Creus amb politges dempeus

Estirada diagonal a una mà amb cable-politja dempeus

Rotació d'espatlla amb cable-corriola de genolls

Rem amb un braç dempeus amb cable-politja

Tracció diagonal a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb cable-politja assegut

Rotació interna d'espatlla amb cable-corriola colze recolzat

Encreuaments inversos amb cable-politja dempeus

Rull (curl) bíceps amb cable-politja braços en creu

Rotació posterior d'espatlla amb cable-politja

Rem a una mà dempeus amb cable-politja

Rotació interna d'espatlla dempeus amb banda elàstica

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja assegut en banc inclinat

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja

Elevació d'espatlla per darrere amb cable-politja

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja de genolls

Estirada pectoral amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Elevació lateral d'espatlla amb cable-politja en quadrupèdia

Estirada diagonal a una mà amb cable-politja dempeus

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja assegut

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja braç recolzat

Extensió de tríceps amb cable-politja recolzat en banc pla

Presa encreuada amb cable-politja invers en banc inclinat

Creuaments de pectoral amb cable-politja dempeus inclinat

Estirada diagonal de baix a dalt amb cable-politja dempeus

Adducció d'espatlla amb cable-politja dempeus

Estirada de baix a dalt a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja dempeus

Creuades amb cable-politja invers a banc inclinat

Rotació externa d'espatlla amb banda elàstica

Rotació d'espatlla amb cable-politja estirat al terra

Creuaments de pectoral amb cable-politja en banc inclinat

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja dempeus

Addució de braços amb cable-politja dempeus

Rull (curl) de bíceps amb cable-politja dempeus

Elevació frontal d'una espatlla amb cable-politja dempeus

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja assegut

Estirada diagonal subjecció prona amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb cable-politja estirat

Rem al coll amb barra cable-politja dempeus

Obertures inverses amb cable-politja inclinat endavant

Tracció diagonal a una mà subjecció prona amb cable-politja dempeus

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja dempeus

Flexions de braços amb picament de mans

Flexions de braços amb cames recolzades sobre banc

Rodar de genolls amb barra

Pes mort i pressió (press) d'espatlles a una mà amb pes rus (kettlebell)

Planxa i puntada lateral

Flexions de braços amb suport dels artells

Planxa sobre pilota de Pilates

Flexió de braços amb suport sobre pilota de pilates

Extensió de maluc sobre pilota de Pilates

Encongiment de cames sobre pilota de Pilates

Exercici de pressió (press) frontal d'espatlles assegut a la màquina i subjecció neutra

Planxa amb suport d'avantbraços

Flexió de braços i extensió de tronc

Pul·lòver amb barra en banc pla

Extensió de tríceps amb barra "EZ" en banc pla

Elevació frontal amb barra en banc inclinat

Mig esquat i pressió (press) d'espatlles amb barra

Llançament de pilota medicinal al terra

Ombra de boxa

Elevació de genolls o skipping

Encongiments d'espatlles amb barra per darrere

Dos temps

Salt amb obertura de braços i cames (jumping jacks)

Encongiment d'espatlles en màquina de bessons dempeus

Estirament de pectorals i espatlles amb cap recolzat

Estirament d'espatlla amb braç en adducció horitzontal

Estirament de trapezi i coll amb braç a l'esquena

Estirament d'espatlla sobre pilota de Pilates

Estiraments paravertebrals i dorsals

Pressió (press) d'espatlles Arnold

Extensió de tríceps amb cable i banc inclinat

Press anterior d'espatlles a màquina smith

Pressió (press) rere el clatell d'espatlles en màquina Smith

Elevació lateral d'espatlla amb manuella i suport en banc

Pressió (press) tras clatell i pressió militar combinades

Pressió (press) d'espatlla amb manuella a una mà i recolzat

Pressió (press) pectoral amb TRX

Pressió (press) d'espatlles amb subjecció neutra assegut

Flexions sobre manuelles

Pressió (press) pectoral declinat amb barra

Extensió de tríceps amb TRX

Obertures inverses amb TRX

Flexions de braços amb TRX

Encongiments abdominals al TRX

Extensió de maluc avantbraços recolzats sobre bosu

Planxa sobre bosu

Fons d'espatlles de bocaterrosa

Dominacions i extensions

Contracció de cuc

Mig esquat elevant braços

Planxa i flexió de braços

Estirada oblíqua amb manuella o destralada amb manuella

Obertures d'espatlles amb banda elàstica subjecció prona

Obertures invertides amb subjecció horitzontal

Obertures invertides amb subjecció vertical

Press pectoral amb manuelles en banc inclinat adherència neutre

Rem al coll horitzontal amb corda

Mountain climber

Planxa i extensió de tríceps

Passos d'os

Obertura lateral amb manuella i genoll recolzat

Ioga: Postura del guerrer 3

Rotació externa d'espatlles amb banda elàstica

Extensió de tríceps dempeus amb banda elàstica

RICE

Massatge amb gel

Estirament sleeper o estirat de costat

Retracció escapular

Retracció d'espatlles amb cinta elàstica

Control escapular amb flexió d'espatlla

Desplaçament lateral en planxa amb banda de resistència

Exercici Y o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici T o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici I o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Gambada i elevació de braços sobre el cap

Pressió (press) d'espatlla amb pes rus (kettlebell) un genoll al terra

Jumping jack en planxa

Elevació d'espatlles en el pla de l'escàpula

Rotació externa isomètrica d'espatlla

Elevació d'espatlles en el pla de l'escàpula amb banda elàstica

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral en un banc

Pendular circular - Codman

Estirament enfilar agulla

Hidroteràpia: Flexió i extensió alterna d'espatlles

Hidroteràpia: Flexió i extensió bilateral d'espatlles

Hidroteràpia: Rotació interna d'espatlla

Hidroteràpia: elevació frontal d'espatlla amb pica

Estirament enfilar agulla amb corró d'escuma

Pes rus (kettlebell): El molí

Pes rus: Pes mort i rem al coll

Pres rus: Pressió (press) d'espatlla a una mà

Pes rus: Pressió (press) d'espatlles

Pes mort + rull (curl) bíceps + pressió (press) espatlles

Planxa amb braç estirat

Gambada lateral amb mancornes

Mobilització de l'espatlla en abducció

Flexió d'espatlles activa amb pica

Estirament bilateral d'espatlles amb rotació externa

Estirament bilateral d'espatlles

Scaption excèntric amb manuella

Estirament lateral d'espatlla

Rotació interna d'espatlla estirat cap per amunt

Rotació interna d'espatlla estirat cap per amunt

Rotació externa d'espatlla amb banda elàstica

Rotació interna d'espatlla amb banda elàstica

Rotació lumbar tombat

Estirament assistit: rotació interna d'espatlla

Propiocepció d'espatlla amb taula d'equilibri

Extensió d'espatlles assistida

Estirament de l'àguila

Estirament d'espatlla: rotació interna

Estirament espatlla: rotació interna

Estirament espatlla posterior

Obertures de pectoral TRX

Obertures horitzontals amb ampolles d'aigua

Rull (curl) de bíceps i pressió (press) d'espatlles amb ampolles

Elevació frontal amb ampolles d'aigua

Obertures i rotació d'espatlles amb ampolles

Mig esquat amb pressió (press) d'espatlles

Ocells amb ampolles d'aigua

Press Arnold

Caminar amb braços

Pedal Exercise Bike

Dibuixar figura 8 tombat

Gambada amb kettlebell

Gatzoneta kettlebell