Flexió de braç amb suport sobre banc

Flexion de brazo con apoyo sobre banco

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui un banc pla davant seu. Estiri's de bocaterrosa i col·loqui les seves mans al banc a una amplada lleugerament superior que la de les espatlles mentre aguanta el seu tors amb els braços estesos. Sostingui el seu pes amb els dits dels peus i les mans. Mantingui les espatlles lluny de les orelles retraient les escàpules. Sostingui  mentre manté el seu cos recte. Posi la seva mà dreta darrere de la seva esquena.

MOVIMENT:

Comenci a baixar doblegant el colze esquerre fins que el seu pit gairebé toqui el banc mentre inhala. Empenyi el seu tors cap a la posició inicial contraient la resta del cos mentre exhala. Asseguri's que les seves escàpules sempre estan retretes. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions i després canviï de costat i repeteixi amb l'altre braç.

CONSELLS: La clau de l'exercici és la qualitat més que la quantitat. El truc és realitzar l'exercici de la forma adequada.

Músculs que treballen

Vídeos