Exercicis - abdominals

Busca exercicis

313 exercicis disponibles : abdominals

Salts mig esquat, banc entre les cames

Salt peus junts per sobre d'un banc

Salt pliomètric des de banc

Flexió de tronc i de malucs simultàniament

Mig esquat amb barra per davant

Gambades amb manuelles

Gambada amb l'altra cama elevada o esquat búlgar

Aixecament en dos temps

Gambada lateral amb manuelles

Mig esquat sumo amb manuella

Mig esquat en extensió de braços amb barra

Salt endavant amb peus junts

Gambada lateral amb barra

Gambada lateral sobre banc

Gambada alta recolzant l'altra cama a un banc

Gambada endavant amb barra

Encongiments: mà contrària busca cama aixecada

Encongiments: Colze contrari busca genoll flexionat

Encongiments: Cada mà busca les cames aixecades

Encongiments: Mà contrària busca cama aixecada

Encongiments: una mà a dalt l'altra queda oberta

Encongiments: Colze al costat contrari amb mans en el clatell

Encongiment de pelvis estirat a terra

Encongiments: braços estirats van als genolls

Encongiments: els braços es creuen cap al peu contrari

Encongiments laterals amb cames flexionades

Encongiments amb girs a genoll contrari

Girs de tronc contra genoll flexionat del mateix costat

Encongiments abdominals dues mans amb cama estirada

Abducció d'una cama recolzat al terra

Flexoextensió de cama en suport de peu i avantbraç

Flexió de genoll recolzat al terra

Flexió de tronc i malucs

Girs de cintura amb bosu, braços estirats

Extensió de tríceps amb talons recolzats

Mig esquat amb pilota de Pilates

Equilibri sobre pilotes de Pilates

Abducció d'una cama recolzat a pilota de Pilates

Elevació de la pelvis amb pilota de Pilates

Extensió de genoll recolzat sobre pilota de Pilates

Extensió de genoll amb la pelvis elevada sobre pilota de Pilates

Flexió de maluc amb la pelvis elevada sobre pilota de Pilates

Flexions de braços sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre dues pilotes de Pilates juntes

Desplaçament horitzontal sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre pilota de Pilates

Flexions de braços dempeus recolzat en pilota de Pilates

Gambada endavant amb pilota de Pilates i cama sobre banc

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Flexió de tronc subjectat en banc i amb pilota medicinal a una mà

Flexió de malucs subjectant pilota medicinal

Elevació de maluc i pilota medicinal sobre banc

Equilibri altern sobre pilota medicinal

Caiguda endavant amb pilota medicinal

Flexió del tronc amb pilota medicinal en diverses direccions

Llançament pilota medicinal des d'assegut

Llançament de pilota medicinal amb dues mans

Flexions de braços alternes amb un una mà sobre pilota medicinal

Llançament de pilota medicinal des de darrere

Rem amb politja alta assegut en pilota de Pilates

Equilibri sobre glutis

Girs del cos amb braços i cames estirades

Encongiment amb gir sobre plataforma vibratòria

Flexions de braços amb flexió de maluc

Rem amb manuella amb genoll recolzat

Flexions de braços

Flexió de braç amb suport sobre banc

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut amb suport

Flexions de braços sobre un banc pla

Pressió (press) d'espatlles en equilibri vertical

Encongiments

Mig esquat amb manuelles

Rem amb barra dempeus

Gir de cintura dempeus amb disc

Dominacions cap per amunt subjecció prona

Dominacions cap per amunt subjecció supina

Rem invertit en màquina Smith amb suport i subjecció supina

Extensió del cos sobre els genolls

Extensió del cos sobre un genoll una cama en extensió

Contracció abdominal profunda amb elevació d'una cama

Tracció de politja alta amb subjecció ampla prona

Rem amb subjecció tancada assegut a la màquina

Equilibri invertit sobre les espatlles

Equilibri en quadrupèdia supina amb cama estirada

Elevació de la pelvis en quadrupèdia supina

Elevació de la pelvis en quadrupèdia supina amb una cama estirada.

Equilibri en quadrupèdia supina

Abducció de maluc en equilibri lateral

Balanceig de maluc estirat lateral

Planxa horitzontal isomètrica

Planxa horitzontal isomètrica cama elevada

Planxa lateral amb suport d'avantbraç

Equilibri recolzat sobre banc i cama estirada

Estirament d'abdominals oblics i esquena

Estirament d'abdominals oblics sobre pilota de Pilates

Estirament d'abdominals estirat sobre pilota de Pilates

Estirament d'abdominals i flexors de maluc

Estirament d'abdominals el tronc en extensió

Pressió (press) pectoral amb barra al banc inclinat

Elevació total de cames estirades en suspensió

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Tracció frontal amb manuella

Rotació d'espatlles amb manuelles dempeus

Rull (curl) de bíceps altern amb manuelles amb gir sobre pilota de Pilates

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Extensió de tronc i obertures amb manuelles

Elevació frontal amb gir d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Pressió (press) pectoral amb manuelles sobre pilota de Pilates

Extensió tríceps o pressió francesa amb barra dempeus

Rem al coll amb barra dempeus

Pul·lòver amb manuella sobre pilota de Pilates

Pressió (press) militar o d'espatlles amb manuelles dempeus

Extensió de tríceps amb manuelles sobre pilota de pilates

Elevació lateral amb manuelles flexió de colze assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral sobre pilota de Pilates

Flexió lateral de tronc amb manuella

Girs de cintura amb barra o pica

Estirament vertebral amb manuelles de genolls

Rull (curl) de bíceps estirat sobre pilota de Pilates

Extensió de tríceps a una mà amb manuella estirat sobre pilota de Pilates

Elevació frontal d'espatlles dempeus amb manuelles

Obertures de pectoral amb manuelles en banc inclinat

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus braços estirats

Rull (curl) de bíceps amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Elevació frontal amb manuella recolzat en banc pla

Pressió (press) d'espatlles amb barra assegut en pilota de Pilates

Elevació lateral de la pelvis estirat de costat

Pul·lòver amb cable-politja de genolls

Estrebada diagonal amb cable-politja dempeus

Creus amb politges dempeus

Rem amb un braç dempeus amb cable-politja

Tracció diagonal a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus

Encreuaments inversos amb cable-politja dempeus

Rem a una mà dempeus amb cable-politja

Rotació de tronc dempeus amb cable-politja a dues mans

Extensió de tríceps amb cable-politja de genolls

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja

Elevació d'espatlla per darrere amb cable-politja

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja de genolls

Estirada pectoral amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb cable-politja recolzat en banc pla

Rotació de tronc amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Estirada diagonal de baix a dalt amb cable-politja dempeus

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus esquena recolzada

Adducció d'espatlla amb cable-politja dempeus

Extensió de tríceps amb cable-politja inclinat i recolzat en banc pla

Extensió de tríceps amb cable-politja de genolls

Estirada de baix a dalt a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Flexió lateral de tronc cable-politja dempeus

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja dempeus

Flexió lateral de tronc amb cable-politja dempeus

Abducció de maluc amb cable-politja estirat al terra

Estirada diagonal subjecció prona amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Flexió de tronc endavant amb cable-politja de genolls

Rotació de tronc amb cable-politja de genolls

Abdominals amb roda abdominal (roller)

Flexions de braços amb picament de mans

Elevació de cames en banc inclinat

Encongiment de pelvis estirat al terra

Rotació de tronc estirat cap per amunt

Elevació de la pelvis estirat cap per amunt peus recolzats

Rodar de genolls amb barra

Encongiment de tronc i cames

Flexió de malucs a la màquina de paral·leles

Flexió de malucs boca per amunt subjectant una barra

Flexió de braços i extensió de maluc

Planxa i puntada lateral

Flexió de malucs cames estirades a màquina de paral·leles

Planxa sobre pilota de Pilates

Extensió de cama i braç sobre pilota de Pilates

Flexió de braços amb suport sobre pilota de pilates

Flexió lateral de tronc sobre pilota de Pilates

Extensió de maluc sobre pilota de Pilates

Encongiment de cames sobre pilota de Pilates

Encongiments abdominals sobre pilota de Pilates

Estirada diagonal amb politja subjecció amb dues mans

Planxa amb suport d'avantbraços

Flexió de braços i extensió de tronc

Encongiments d'esprintador

Pont d'espatlles i glutis i suport pron

Encongiments en màquina d'abdominals braços estirats

Encongiments en màquina abdominals assegut

Encongiments abdominals oblics mà al cap

Esquat a una cama

Flexió de malucs altern cap al colze contrari

Gambada lateral

Encongiments abdominals amb els genolls flexionats i recolzats

Encongiments abdominals amb genolls flexionats i peus subjectats

Pul·lòver amb barra en banc pla

Extensió de maluc sobre suport de peus i mans

Burpee

Elevació de cames estirades en suspensió

Elevació de cames flexionades en suspensió

Llançament de pilota medicinal al terra

Salt amb obertura de braços i cames (jumping jacks)

Contracció isomètrica d'abdominals de genolls

Pressió (press) pectoral amb TRX

Girs russos sobre pilota de Pilates

Pressió (press) pectoral declinat amb barra

Abdominals amb cames flexionades en banc inclinat

Rem amb TRX

Rull (curl) de bíceps amb TRX subjecció supina

Rull (curl) de bíceps amb TRX subjecció prona

Obertures inverses amb TRX

Encongiments abdominals al TRX

Rem i flexió de tronc amb amb politges o gomes dempeus

Eliminació de curvatura lumbar amb contracció abdominal

Elevació alterna de braç i cama, de genolls

Extensió de maluc avantbraços recolzats sobre bosu

Planxa sobre bosu

Mig esquat sobre bosu

Encongiments sobre plataforma d'equilibri (bosu)

Arrencada amb barra al coll

Fons d'espatlles de bocaterrosa

Elevació de cames flexionades a la màquina

Batuda de corda amb les dues mans i salt vertical

Dominacions i extensions

Encongiments dempeus

Contracció de cuc

Mig esquat elevant braços

Encongiments abdominals amb cames obertes

Planxa i flexió de braços

Tisores estirat supí

Mig esquat cama enrere

Elevació de cames i gir de cintura en suspensió

Rull (curl) femoral amb pilota de Pilates

Pes mort sumo amb barra

Press pectoral amb manuelles en banc inclinat adherència neutre

Flexió de braços i planxa lateral

Planxa i extensió de tríceps

Planxa i flexió de cames

Pont d'espatlles i glutis i suport a talons

Pont de glutis amb elevació d'una cama

Pujada a un banc amb manuelles

Passos d'os

Ioga: Postura del guerrer 3

Baixada alterna d'una cama flexionada en 90 graus.

Equilibri sobre taula d'equilibri amb ulls tancats

RICE

Massatge amb gel

Desplaçament lateral en planxa amb banda de resistència

Desplaçament endavant en planxa amb banda de resistència

Exercici Y o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici T o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici W o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici L o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici I o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Planxa i obertura de cames

Gambada inversa

Bestiola morta (dead bug)

Gambada i elevació de braços sobre el cap

Pont de glutis amb mini banda elàstica

Pressió (press) d'espatlla amb pes rus (kettlebell) un genoll al terra

Empenta de malucs amb barra recolzat al banc

Rotació de cintura amb cama flexionada en cable politja

Equilibri a una cama sobre taula d'equilibri

Encongiments amb adductor en isomètric

Jumping jack en planxa

Gambada

Equilibri a una cama sobre tovallola

Pont amb una cama i suport en cadira

Planxa lateral amb abducció de maluc

Planxa inversa

Planxa inversa amb elevació de cama

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Retracció i protracció escapular en posició de planxa

Extensió de tronc estirat de bocaterrosa.

Planxa amb suport de genolls

Extensió lumbar dempeus

Pes rus (kettlebell): El molí

Pes rus: Rem a una mà

Pont d'espatlles braços enrere

Encongiment McGill

Burpee amb manuelles

Pes mort + rull (curl) bíceps + pressió (press) espatlles

Encongiment en V

Encongiment en V assegut

Encongiments amb pilota medicinal

Extensió de tríceps amb goma elàstica

Encongiments amb mans en lumbar

Planxa lateral amb suport genolls

Hipopressiu de genolls

Hipopressiu en sedestació amb genolls flexionats

Hipopressiu decúbit supí

Hipopressiu en bipedestació amb genolls flexionats

Hipopressiu decúbit supí

Hipopressiu quadrupèdia

Contracció abdominal amb ampolla d'aigua

Girs abdominals amb ampolla d'aigua

Hipopressiu de genolls

Encongiments abdominals amb TRX

Flexió de cames com a bicicleta amb TRX

Moviment oscil·lant amb TRX

Planxa lateral amb torsió amb TRX

Respiració amb expansió costal i elevació de braços. Estirat. Elevació capçal 30-45°

Respiració abdominodiafragmàtica amb extensió de coll. Assegut

Respiració costodiafragmàtica. Posició asseguda

Expansió costal i obertura de braços. Posició asseguda.

Expansió costal amb mobilització de braços

Press Pallof

Roll out amb fitball de genolls

Roll out amb fitball

Caminar amb braços

Pont amb extensió de genoll

Mig esquat amb gomes

Mini trampolí