Salt amb obertura de braços i cames (jumping jacks)

Jumping Jack

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus amb els peus a l'amplada de les espatlles.

MOVIMENT:

Amb un salt, separi els peus a una amplada superior que la de les espatlles i porti les mans just per sobre del cap. Amb un altre salt, torni a la posició inicial.

CONSELLS: Realitzi l'exercici durant el temps requerit. Ha de realitzar l'exercici el més ràpid possible. Mantingui la mirada cap endavant.

Vídeos