Exercicis - Espatlla / cintura escapular

Busca exercicis

365 exercicis disponibles : Espatlla / cintura escapular

Gambada i extensió d'espatlles amb barra

Pes mort amb barra o tradicional

Equilibri sobre pilotes de Pilates

Extensió de cama enrere recolzat sobre pilota de Pilates

Flexions de braços sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre dues pilotes de Pilates juntes

Desplaçament horitzontal sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre pilota de Pilates

Flexions de braços dempeus recolzat en pilota de Pilates

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Llançament pilota medicinal assegut

Flexió de tronc subjectat en banc i amb pilota medicinal a una mà

Equilibri altern sobre pilota medicinal

Elevació frontal de pilota medicinal fins a la vertical

Caiguda endavant amb pilota medicinal

Llançament frontal amb dues mans amb pilota medicinal

Llançament de pilota medicinal estirat de bocaterrosa

Mig esquat amb pilota medicinal

Llançament pilota medicinal des d'assegut

Llançament de pilota medicinal amb una mà

Llançament de pilota medicinal amb dues mans

Flexions de braços alternes amb un una mà sobre pilota medicinal

Obertures d'espatlles amb banda elàstica dempeus

Obertura en vertical de braços amb banda elàstica

Obertures verticals amb banda elàstica

Rem al coll amb banda elàstica

Rem amb politja alta assegut en pilota de Pilates

Elevació d'espatlla enrere

Flexions de braços amb genolls recolzats

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Elevació i rotació d'espatlles amb manuelles

Obertura lateral amb manuella genoll recolzat

Flexions de braços

Flexió de braç amb suport sobre banc

Flexions de braços dempeus recolzats a la paret

Elevació lateral amb manuelles en supinació

Elevació d'espatlles sobre el cap empunyadura neutra

Elevació lateral amb manuelles colze 90 graus

Elevació frontal d'espatlles amb manuelles 90°

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut amb suport

Rotació d'espatlles amb manuelles en 90 graus

Elevació lateral amb manuelles al centre

Elevació frontal d'espatlles amb manuelles assegut subjecció supina

Elevació frontal d'espatlles amb manuelles assegut subjecció prona

Elevació frontal d'espatlles alterna amb manuelles subjecció supina

Elevació frontal d'espatlles alterna amb manuelles subjecció prona

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja assegut

Pressió (press) de banc inclinat amb barra subjecció tancada

Exercici de pressió (press) de banc amb barra

Pressió (press) de banca amb barra genolls flexionats

Pressió (press) de banca amb un genoll flexionat

Pressió (press) de banca amb barra subjecció supina

Obertures a la màquina de pectorals

Fons en paral·leles pectoral

Fons en paral·leles en màquina assistida

Pressió (press) frontal d'espatlla assegut amb barra

Pressió (press) frontal d'espatlla amb barra assegut amb respatller

Pressió (press) frontal d'espatlla dempeus amb barra

Obertures pectoral amb manuelles en banc pla

Pressió (press) de banca en màquina Smith

Màquina de pectoral amb politges assegut

Elevació frontal d'espatlles amb corrioles

Obertures de pectoral a la màquina

Pul·lòver amb disc

Flexions de braços sobre un banc pla

Pressió (press) pectoral assegut a la màquina

Pressió (press) pectoral altern en màquina assegut

Pressió (press) d'espatlles en equilibri vertical

Extensió de braços recolzat en un banc pla

Extensió de braços recolzat en dos bancs

Extensió de braços recolzat en pilota de Pilates

Extensió de braços amb suport a banc amb cames flexionades

Extensió de braços amb suport en banc una cama flexionada

Pressió (press) pectoral amb manuelles

Obertures amb manuelles inclinat endavant

Elevació lateral amb manuelles en banc inclinat

Rem al coll amb manuelles

Extensió de braços amb manuelles en banc pla

Obertures amb manuelles de bocaterrosa en banc pla

Gambada endavant i extensió de braç en vertical

Pressió (press) rere el clatell amb barra assegut sense suport

Pressió (press) rer clatell amb barra assegut amb suport

Gir de cintura dempeus amb disc

Encongiment d'espatlles dempeus amb barra

Gambada i flexió de tronc endavant amb manuella

Mig esquat braços estesos amb pilota medicinal

Dominacions en màquina genolls flexionats

Dominacions dempeus en màquina assistida

Dominacions amb subjecció supina a la màquina

Planxa horitzontal isomètrica

Planxa horitzontal isomètrica cama elevada

Planxa lateral amb suport d'avantbraç

Pressió (press) pectoral amb manuelles en banc inclinat

Pressió (press) pectoral a banc pla amb barra subjecció tancada

Pressió (press) pectoral amb barra al banc inclinat

Extensió de triceps a una mà amb manuella

Rotació d'espatlles amb manuelles de bocaterrosa sobre pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral en un banc

Encongiment d'espatlles amb barra dempeus

Encongiment d'espatlles amb barra subjecció ampla

Elevació total de cames estirades en suspensió

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Pressió (press) d'espatlles darrere del clatell amb barra dempeus

Elevació frontal d'espatlles amb barra

Rotació d'espatlles amb manuelles dempeus

Elevació frontal de braç amb manuella fins a la vertical

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella en banc inclinat

Extensió de tronc i obertures amb manuelles

Elevació lateral d'espatlla amb manuella recolzat sobre pilota de Pilates

Extensió de tríceps a una mà amb manuella sense ajuda

Pressió (press) pectoral inclinat amb manuelles sobre pilota Pilates

Elevació frontal amb manuelles a banc inclinat

Moviment pendular del braç

Elevació frontal amb gir d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Rem al coll altern amb manuelles

Pressió (press) pectoral amb manuelles sobre pilota de Pilates

Rem al coll amb barra dempeus

Pul·lòver amb manuella en banc pla

Elevació lateral d'espatlla amb manuella en banc inclinat

Pul·lòver amb manuella sobre pilota de Pilates

Elevació lateral de manuella en quadrupèdia

Pressió (press) rere el clatell amb barra assegut a una pilota de Pilates

Pul·lòver amb manuelles recolzant l'esquena a un banc pla

Pressió (press) pectoral amb barra sobre pilota de Pilates

Rem amb manuelles de bocaterrosa a banc pla

Pressió (press) militar o d'espatlles amb manuelles dempeus

Obertures amb manuelles estirat sobre pilota de pilates

Elevació frontal de manuelles recolzat en pilota de Pilates

Moviment pendular del braç

Elevació lateral amb manuelles assegut a un banc

Elevació lateral amb manuelles flexió de colze assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral sobre pilota de Pilates

Elevació lateral amb manuelles assegut i tronc inclinat endavant

Elevació frontal d'espatlles amb barra dempeus

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en banc inclinat

Rotació d'espatlles amb manuelles dempeus

Pressió (press) banca en banc de press banca

Estirament vertebral amb manuelles de genolls

Elevació frontal d'espatlles dempeus amb manuelles

Elevació frontal d'espatlles estirat de bocaterrosa a banc pla

Fons en paral·leles

Obertures de pectoral amb manuelles en banc inclinat

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus braços estirats

Elevació frontal amb manuella recolzat en banc pla

Pressió (press) d'espatlles amb barra assegut en pilota de Pilates

Pressió (pressió) pectoral amb manuelles estirat al terra

Estrebada diagonal amb cable-politja dempeus

Extensió de tríceps amb cable-politja i corda de genolls

Creus amb politges dempeus

Estirada diagonal a una mà amb cable-politja dempeus

Rotació d'espatlla amb cable-corriola de genolls

Rem amb un braç dempeus amb cable-politja

Tracció diagonal a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb cable-politja assegut

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus

Rotació interna d'espatlla amb cable-corriola colze recolzat

Encreuaments inversos amb cable-politja dempeus

Rull (curl) bíceps amb cable-politja braços en creu

Rotació posterior d'espatlla amb cable-politja

Rem a una mà dempeus amb cable-politja

Rotació interna d'espatlla dempeus amb banda elàstica

Rotació de tronc dempeus amb cable-politja a dues mans

Extensió de tríceps amb cable-politja de genolls

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja assegut en banc inclinat

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja

Elevació d'espatlla per darrere amb cable-politja

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja de genolls

Estirada pectoral amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Elevació lateral d'espatlla amb cable-politja en quadrupèdia

Presa encreuada amb cable-politja invers en banc inclinat

Rotació de tronc amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Creuaments de pectoral amb cable-politja dempeus inclinat

Estirada diagonal de baix a dalt amb cable-politja dempeus

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja dempeus

Creuaments de pectoral amb cable-politja ajuntant les mans

Creuades amb cable-politja invers a banc inclinat

Rotació externa d'espatlla amb banda elàstica

Rotació d'espatlla amb cable-politja estirat al terra

Encreuaments de pectoral amb cable-politja en banc pla

Creuaments de pectoral amb cable-politja en banc inclinat

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja dempeus

Addució de braços amb cable-politja dempeus

Rull (curl) de bíceps amb cable-politja dempeus

Elevació frontal d'una espatlla amb cable-politja dempeus

Rotació interna d'espatlla amb cable-politja assegut

Estirada diagonal subjecció prona amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Rotació d'espatlla amb cable-politja estirat

Rem al coll amb barra cable-politja dempeus

Obertures inverses amb cable-politja inclinat endavant

Tracció diagonal a una mà subjecció prona amb cable-politja dempeus

Rotació externa d'espatlla amb cable-politja dempeus

Flexions de braços amb picament de mans

Tracció amb politja alta amb subjecció neutra

Flexions de braços amb cames recolzades sobre banc

Rotació de tronc estirat cap per amunt

Pes mort i pressió (press) d'espatlles a una mà amb pes rus (kettlebell)

Flexió de braços i extensió de maluc

Flexió de braços i extensió de maluc recolzat al banc

Flexions de braços amb suport dels artells

Extensió de cama i braç sobre pilota de Pilates

Flexió de braços amb suport sobre pilota de pilates

Extensió de maluc sobre pilota de Pilates

Exercici de pressió (press) frontal d'espatlles assegut a la màquina i subjecció neutra

Estirada diagonal amb politja subjecció amb dues mans

Mig esquat i press d'espatlles amb manuelles

Flexió de braços i extensió de tronc

Pressió (press) pectoral amb manuelles a un banc declinat

Pul·lòver amb barra en banc pla

Rem en punta amb barra T

Pressió (press) pectoral subjecció tancada a màquina Smith

Obertures de pectoral amb manuelles en banc declinat

Elevació frontal amb barra en banc inclinat

Mig esquat i pressió (press) d'espatlles amb barra

Llançament de pilota medicinal al terra

Encongiments d'espatlles amb barra per darrere

Dos temps

Arrencada

Encongiment d'espatlles en màquina de bessons dempeus

Estirament pectoral amb braç recolzat

Estirament pectoral amb el braç flexionat i recolzat

Estirament pectoral amb braços en creu i recolzats

Estirament pectoral amb hiperextensió d'espatlles

Estirament pectoral i dorsal amb el tronc flexionat

Estirament de pectorals i espatlles amb cap recolzat

Estirament d'espatlla amb braç en adducció horitzontal

Estirament de trapezi i coll amb braç a l'esquena

Estirament d'espatlla sobre pilota de Pilates

Estiraments paravertebrals i dorsals

Estirament paravertebral a la gatzoneta i encongit

Pressió (press) d'espatlles Arnold

Dominades Rocky: Al pit i al clatell

Dominacions llastrades

Press anterior d'espatlles a màquina smith

Pressió (press) rere el clatell d'espatlles en màquina Smith

Encongiment d'espatlles amb manuelles

Elevació lateral d'espatlla amb manuella i suport en banc

Pressió (press) tras clatell i pressió militar combinades

Pressió (press) d'espatlla amb manuella a una mà i recolzat

Pressió (press) pectoral amb barra i subjecció supina

Pressió (press) pectoral amb TRX

Esquat a una cama-TRX

Arrencada amb manuelles

Pressió (press) d'espatlles amb subjecció neutra assegut

Flexions sobre manuelles

Pressió (press) pectoral declinat amb barra

Obertures inverses amb TRX

Flexions de braços amb TRX

Encongiments abdominals al TRX

Rem i flexió de tronc amb amb politges o gomes dempeus

Elevació alterna de braç i cama, de genolls

Arrencada amb barra al coll

Fons d'espatlles de bocaterrosa

Batuda de corda amb les dues mans i salt vertical

Dominacions i extensions

Contracció de cuc

Planxa i flexió de braços

Estirada oblíqua amb manuella o destralada amb manuella

Obertures d'espatlles amb banda elàstica subjecció prona

Obertures invertides amb subjecció vertical

Press pectoral amb manuelles en banc inclinat adherència neutre

Rem al coll horitzontal amb corda

Flexió de braços i planxa lateral

Planxa i extensió de tríceps

Obertura lateral amb manuella i genoll recolzat

Rotació externa d'espatlles amb banda elàstica

Extensió de tríceps dempeus amb banda elàstica

Puntada de tríceps amb banda elàstica

RICE

Massatge amb gel

Mobilització del nervi cubital: Dorsiflexió de canell

Estirament sleeper o estirat de costat

Retracció escapular

Retracció d'espatlles amb cinta elàstica

Control escapular amb flexió d'espatlla

Retracció i protracció escapular

Protracció escapular amb braç estirat

Control escapular en el pla de l'escàpula

Control escapular amb flexió d'espatlla

Desplaçament lateral en planxa amb banda de resistència

Desplaçament endavant en planxa amb banda de resistència

Exercici Y o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici T o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici W o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici L o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici I o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Gambada i elevació de braços sobre el cap

Aixecament banca amb manuelles subjecció neutra

Pressió (press) d'espatlla amb pes rus (kettlebell) un genoll al terra

Jumping jack en planxa

Flexió de maluc i rotació de tronc

Elevació d'espatlles en el pla de l'escàpula

Activació del trapezi inferior

Retracció escapular: activació del trapezi mitjà i inferior

Rotació externa isomètrica d'espatlla

Elevació d'espatlles en el pla de l'escàpula amb banda elàstica

Rotació d'espatlla amb manuella estirat lateral en un banc

Pendular circular - Codman

Estirament per a trapezi superior assegut

Rotació toràcica en quadrupèdia

Enfortiment del trapezi inferior

Hidroteràpia: Flexió i extensió alterna d'espatlles

Hidroteràpia: Flexió i extensió bilateral d'espatlles

Hidroteràpia: Rotació interna d'espatlla

Hidroteràpia: elevació frontal d'espatlla amb pica

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Retracció i protracció escapular en posició de planxa

Planxa amb suport de genolls

Estirament enfilar agulla amb corró d'escuma

Pes rus (kettlebell): El molí

Pes rus: Pes mort i rem al coll

Pres rus: Pressió (press) d'espatlla a una mà

Pes rus: Pressió (press) d'espatlles

Gambada inversa amb gir de cintura

Burpee amb manuelles

Pes mort + rull (curl) bíceps + pressió (press) espatlles

Planxa amb braç estirat

Gambada lateral amb mancornes

Mobilització de l'espatlla en abducció

Estirament de pectorals amb corró d'escuma

Flexió d'espatlles activa amb pica

Estirament bilateral d'espatlles amb rotació externa

Estirament bilateral d'espatlles

Scaption excèntric amb manuella

Pressió (press) pectoral en màquina de subjecció vertical

Pressió (press) pectoral altern a màquina de subjecció vertical

Dard

Balanceig enrere en quadrupèdia

Respiració àmplia

Estirament lateral d'espatlla

Rotació interna d'espatlla estirat cap per amunt

Rotació interna d'espatlla estirat cap per amunt

Rotació externa d'espatlla amb banda elàstica

Rotació interna d'espatlla amb banda elàstica

Estirament assistit: rotació interna d'espatlla

Propiocepció d'espatlla amb taula d'equilibri

Extensió d'espatlles assistida

Estirament de l'àguila

Estirament elevador de l'escàpula

Estirament d'espatlla: rotació interna

Estirament espatlla: rotació interna

Estirament espatlla posterior

Rem amb banda elàstica

Rem-assegut-banda-elàstica

Obertures de pectoral TRX

Obertures horitzontals amb ampolles d'aigua

Elevació frontal amb ampolles d'aigua

Obertures i rotació d'espatlles amb ampolles

Mig esquat amb pressió (press) d'espatlles

Flexions i rem amb ampolles d'aigua

Ocells amb ampolles d'aigua

Flexió de cames com a bicicleta amb TRX

Press Arnold

Caminar amb braços

Pedal Exercise Bike

Dibuixar figura 8 tombat

Gambada amb kettlebell

Pont de cama recta amb bola d'estabilitat

Gatzoneta kettlebell