Obertures amb manuelles de bocaterrosa en banc pla

Aperturas con mancuernas boca abajo en banco plano

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Estiri's a un banc pla de bocaterrosa. Les cames han d'estar damunt del banc. Agafi les manuelles amb una subjecció prona. Els braços han d'estar perpendiculars al terra.

MOVIMENT:

Sense moure cap altra part del cos, aixequi les manuelles fins que els braços estiguin paral·lels al terra mentre exhala. Torni a la posició inicial amb un moviment suau mentre inhala. Mentre fa l'exercici, mogui només l'articulació de l'espatlla, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos.

CONSELLS: Durant la baixada, centri's en un moviment lent i controlat.

Músculs que treballen

Vídeos