Elevació frontal d'espatlles estirat de bocaterrosa a banc pla

Elevación frontal de hombros tumbado boca abajo en banco plano

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Estiri's a un banc pla de bocaterrosa. Les cames han d'estar damunt del banc. Agafi les manuelles amb una subjecció prona. Els braços han d'estar perpendiculars al terra.

MOVIMENT:

Aixequi el braç dret davant seu tant com pugui mentre exhala. Torni a la posició inicial amb un fort moviment mentre exhala. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions, després canviï de costat i repeteixi l'exercici.

CONSELLS: Mentre fa l'exercici, mogui només l'articulació de l'espatlla, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos. Durant la baixada, centri's en un moviment lent i controlat.

Músculs que treballen

Vídeos