Exercicis - Lumbars

Busca exercicis

221 exercicis disponibles : Lumbars

Mig esquat isomètric sobre una cama

Mig esquat isomètric

Flexió de tronc inclinat cap endavant

Mig esquat amb cames plegades, braços endavant

Mig esquat a una cama sobre bosu

Gambada endavant sobre bosu

Gambada endavant i genoll al terra

Abducció d'una cama en quadrupèdia

Salt pliomètric des de banc

Flexió de tronc i de malucs simultàniament

Posició de mitja flexió de cames amb mans a la cintura

Gambada i extensió d'espatlles amb barra

Gambades amb manuelles

Gambada amb l'altra cama elevada o esquat búlgar

Aixecament en dos temps

Gambada lateral amb manuelles

Pes mort amb barra o tradicional

Extensió del lumbar amb mans al clatell

Extensió de braços subjectant pilota de Pilates

Elevació de la pelvis amb pilota de Pilates

Extensió de genoll recolzat sobre pilota de Pilates

Extensió de genoll amb la pelvis elevada sobre pilota de Pilates

Flexió de maluc amb la pelvis elevada sobre pilota de Pilates

Desplaçament horitzontal sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços dempeus recolzat en pilota de Pilates

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles

Llançament pilota medicinal assegut

Caminar a la gatzoneta amb braços estirats i pilota medicinal

Equilibri altern sobre pilota medicinal

Elevació frontal de pilota medicinal fins a la vertical

Caiguda endavant amb pilota medicinal

Llançament frontal amb dues mans amb pilota medicinal

Llançament pilota medicinal des d'assegut

Llançament de pilota medicinal des de darrere

Rem amb politja alta assegut en pilota de Pilates

Rem amb manuelles en equilibri sobre una cama

Girs del cos amb braços i cames estirades

Rem amb manuella amb genoll recolzat

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut amb suport

Rem amb barra i politja

Elevació lateral amb manuelles en banc inclinat

Mig esquat amb manuelles

Gambada endavant i extensió de braç en vertical

Palades de caiac amb barra

Rem amb barra dempeus

Gir de cintura dempeus amb disc

Rem en màquina Smith o màquina polivalent i suport en banc

Dominacions cap per amunt subjecció supina

Rem invertit en màquina Smith amb suport i subjecció supina

Gambada i flexió de tronc endavant amb manuella

Gambada endavant amb barra

Gambada en màquina Smith

Contracció abdominal profunda amb elevació d'una cama

Tracció de politja alta amb subjecció ampla prona

Equilibri invertit sobre les espatlles

Equilibri en quadrupèdia supina amb cama estirada

Elevació de la pelvis en quadrupèdia supina

Elevació de la pelvis en quadrupèdia supina amb una cama estirada.

Equilibri en quadrupèdia supina

Estirament vertebral recolzat a la paret

Extensió de maluc amb la cama flexionada

Abducció de maluc en equilibri lateral

Rodar enrere encongit al terra

Estirament del piramidal amb cames plegades

Estirament d'abdominals oblics i esquena

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Mig esquat amb barra des de suport

Pressió (press) d'espatlles darrere del clatell amb barra dempeus

Elevació frontal d'espatlles amb barra

Rull (curl) de bíceps amb gir assegut sobre pilota de Pilates

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Extensió de tronc i obertures amb manuelles

Elevació lateral d'espatlla amb manuella recolzat sobre pilota de Pilates

Extensió de triceps amb una manuella dempeus

Rem amb manuelles sobre pilota de Pilates

Mig esquat amb barra recolzada a les espatlles

Elevació frontal amb gir d'espatlles amb manuelles recolzat en pilota de Pilates

Pes mort romanès o amb cames estirades

Rem al coll altern amb manuelles

Extensió de tríceps amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Pressió (press) pectoral amb manuelles sobre pilota de Pilates

Extensió tríceps o pressió francesa amb barra dempeus

Rem al coll amb barra dempeus

Elevació lateral d'espatlla amb manuella en banc inclinat

Pul·lòver amb manuella sobre pilota de Pilates

Elevació lateral de manuella en quadrupèdia

Pul·lòver amb manuelles recolzant l'esquena a un banc pla

Rem amb manuelles de bocaterrosa a banc pla

Bon dia o flexió de tronc endavant amb barra

Extensió de tríceps amb manuelles sobre pilota de pilates

Estirament vertebral amb manuelles de genolls

Rull (curl) de bíceps estirat sobre pilota de Pilates

Extensió de tríceps a una mà amb manuella estirat sobre pilota de Pilates

Elevació frontal d'espatlles dempeus amb manuelles

Elevació frontal d'espatlles estirat de bocaterrosa a banc pla

Elevació lateral d'espatlles amb manuelles dempeus braços estirats

Elevació frontal amb manuella recolzat en banc pla

Elevació lateral de la pelvis estirat de costat

Pul·lòver amb cable-politja de genolls

Estrebada diagonal amb cable-politja dempeus

Creus amb politges dempeus

Estirada diagonal a una mà amb cable-politja dempeus

Tracció diagonal a una mà amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus

Encreuaments inversos amb cable-politja dempeus

Rem a una mà dempeus amb cable-politja

Rem a una mà dempeus amb cable-politja inclinat endavant

Pul·lòver amb cable-politja dempeus

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja de genolls

Rull (curl) de bíceps a una mà amb cable-politja dempeus

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus esquena recolzada

Elevació frontal d'espatlles amb cable-politja dempeus

Addució de braços amb cable-politja dempeus

Estirada diagonal subjecció prona amb cable-politja assegut en pilota de Pilates

Obertures inverses amb cable-politja inclinat endavant

Tracció diagonal a una mà subjecció prona amb cable-politja dempeus

Rotació de tronc estirat cap per amunt

Elevació de la pelvis estirat cap per amunt peus recolzats

Rodar de genolls amb barra

Flexió de braços i extensió de maluc

Planxa sobre pilota de Pilates

Extensió de cama i braç sobre pilota de Pilates

Flexió de braços amb suport sobre pilota de pilates

Extensió de maluc sobre pilota de Pilates

Encongiment de cames sobre pilota de Pilates

Estirada diagonal amb politja subjecció amb dues mans

Pes mort amb manuelles

Flexió de braços i extensió de tronc

Encongiments d'esprintador

Pont d'espatlles i glutis i suport pron

Extensió de maluc sobre suport de peus i mans

Rem en punta amb barra T

Estirament vertebral dorsal i lumbar

Encongiments d'espatlles amb barra per darrere

Estiraments paravertebrals i dorsals

Estirament paravertebral a la gatzoneta i encongit

Dominades Rocky: Al pit i al clatell

Dominacions llastrades

Tracció dorsal amb politja alta i barra V

Encongiment d'espatlles amb manuelles

Pressió (press) pectoral amb TRX

Extensió lumbar al banc romà

Arrencada amb manuelles

Rem amb TRX

Rull (curl) de bíceps amb TRX subjecció prona

Eliminació de curvatura lumbar amb contracció abdominal

Superman o extensió lumbar

Extensió de maluc avantbraços recolzats sobre bosu

Planxa sobre bosu

Esquat de Hack amb la barra per darrere

Arrencada amb barra al coll

Fons d'espatlles de bocaterrosa

Esquat complet a una cama

Batuda de corda amb les dues mans i salt vertical

Tracció en politja alta subjecció supina

Dominacions i extensions

Contracció de cuc

Estirada oblíqua amb manuella o destralada amb manuella

Rull (curl) femoral amb pilota de Pilates

Pes mort sumo amb barra

Obertures invertides amb subjecció horitzontal

Estirament del gat

Pont d'espatlles i glutis i suport a talons

Pont de glutis amb elevació d'una cama

Pujada a un banc amb manuelles

Ioga: Postura del guerrer 3

Baixada alterna d'una cama flexionada en 90 graus.

Equilibri sobre taula d'equilibri amb ulls tancats

RICE

Massatge amb gel

Desplaçament lateral en planxa amb banda de resistència

Desplaçament endavant en planxa amb banda de resistència

Exercici T o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici W o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Exercici L o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Planxa i obertura de cames

Gambada i elevació de braços sobre el cap

Pont de glutis amb mini banda elàstica

Jumping jack en planxa

Equilibri a una cama sobre tovallola

Pont amb una cama i suport en cadira

Planxa lateral amb abducció de maluc

Planxa inversa

Planxa inversa amb elevació de cama

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Retracció i protracció escapular en posició de planxa

Extensió de tronc estirat de bocaterrosa.

Pes mort a una cama amb manuelles

Planxa amb suport de genolls

Extensió lumbar dempeus

Automassatge de la columna lumbar amb corró d'escuma

Posició de descans

Pes rus: Rem a una mà

Pont d'espatlles braços enrere

Estirament piramidal amb ajuda

Burpee amb manuelles

Planxa amb braç estirat

Mobilització del nervi ciàtic

Extensió lumbar sobre pilota amb pilota

Extensió lumbar sobre pilota de Pilates

Activació multífid assegut

Extensió de tríceps amb goma elàstica

Estirament lumbar en rotació

Estirament lumbar de genolls

Hipopressiu de genolls

Flexió de cames com a bicicleta amb TRX

Pont amb extensió de genolls

Roll out amb fitball

Rotació lumbar amb pilota de Pilates

Caminar amb braços

Pont amb extensió de genoll

Mig esquat amb gomes

Esquat amb goma elástica

Elevació de pelvis ext genoll

Gambada amb kettlebell

Pont de cama recta amb bola d'estabilitat

Gatzoneta kettlebell