Extensió de maluc amb la cama flexionada

Extension de cadera con la pierna flexionada

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's de bocaterrosa. Estengui les cames darrere seu. Sostingui el seu pes amb els dits dels peus i els avantbraços. Els seus avantbraços han d'estar en paral·lel entre ells i els dits dels peus han d'estar a l'amplada de les espatlles. Mantingui el cap mirant cap al terra. Contregui els seus músculs abdominals i oblics. Doblegui el genoll dret al voltant de 90 graus.

MOVIMENT:

Mogui el seu taló dret cap al sostre. Torni a la posició inicial amb un moviment suau. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions i després repeteixi'l amb l'altra cama.

CONSELLS: No deixi que els malucs caiguin.

Músculs que treballen

Vídeos