Exercicis - Triceps

Busca exercicis

148 exercicis disponibles : Triceps

Gambada i extensió d'espatlles amb barra

Pressió (press) d'espatlles i obertura de cames

Extensió de tríceps amb talons recolzats

Flexions de braços sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre dues pilotes de Pilates juntes

Desplaçament horitzontal sobre pilotes de Pilates

Flexions de braços sobre pilota de Pilates

Flexions de braços dempeus recolzat en pilota de Pilates

Llançament pilota medicinal assegut

Llançament frontal amb dues mans amb pilota medicinal

Llançament de pilota medicinal estirat de bocaterrosa

Llançament de pilota medicinal amb una mà

Flexions de braços alternes amb un una mà sobre pilota medicinal

Elevació d'espatlla enrere

Flexions de braços amb genolls recolzats

Flexions de braços amb flexió de maluc

Extensió de tríceps a una mà amb manuella assegut

Extensió de tríceps a dues mans amb manuella assegut

Flexions de braços

Flexió de braç amb suport sobre banc

Flexions de braços dempeus recolzats a la paret

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut

Pressió (press) d'espatlles amb manuelles assegut amb suport

Pressió (press) de banc inclinat amb barra subjecció tancada

Exercici de pressió (press) de banc amb barra

Pressió (press) de banca amb barra genolls flexionats

Pressió (press) de banca amb un genoll flexionat

Pressió (press) de banca amb barra subjecció supina

Fons en paral·leles pectoral

Fons en paral·leles en màquina assistida

Pressió (press) frontal d'espatlla assegut amb barra

Pressió (press) frontal d'espatlla amb barra assegut amb respatller

Pressió (press) frontal d'espatlla dempeus amb barra

Pressió (press) de banca en màquina Smith

Flexions de braços sobre un banc pla

Pressió (press) pectoral assegut a la màquina

Pressió (press) pectoral altern en màquina assegut

Pressió (press) d'espatlles en equilibri vertical

Extensió de braços recolzat en un banc pla

Extensió de braços recolzat en dos bancs

Extensió de braços recolzat en pilota de Pilates

Extensió de braços amb suport a banc amb cames flexionades

Extensió de braços amb suport en banc una cama flexionada

Pressió (press) pectoral amb manuelles

Extensió de braços amb manuelles en banc pla

Moviment sobre graó (step) en posició de flexions de braços

Extensió de braços sobre el cap amb disc

Estirament de tríceps i pectoral recolzat en paret

Extensió de braços i cama en suport

Planxa horitzontal isomètrica

Pressió (press) pectoral amb manuelles en banc inclinat

Pressió (press) pectoral a banc pla amb barra subjecció tancada

Pressió (press) pectoral amb barra al banc inclinat

Extensió de triceps a una mà amb manuella

Extensió de tríceps 'a una' amb manuella dempeus

Pressió (press) d'espatlles darrere del clatell amb barra dempeus

Extensió de tríceps a una mà amb manuella sense ajuda

Extensió de triceps amb una manuella dempeus

Pressió (press) pectoral inclinat amb manuelles sobre pilota Pilates

Extensió de tríceps amb manuelles assegut en pilota de Pilates

Pressió (press) pectoral amb manuelles sobre pilota de Pilates

Extensió tríceps o pressió francesa amb barra dempeus

Extensió de tríceps o pressió francesa amb barra en banc inclinat

Extensió de tríceps amb manuella assegut en pilota de Pilates

Pul·lòver amb manuella sobre pilota de Pilates

Pressió (press) militar o d'espatlles amb manuelles dempeus

Extensió de tríceps amb manuelles sobre pilota de pilates

Puntada de tríceps amb manuella genoll recolzat sobre banc pla

Pressió (press) banca en banc de press banca

Extensió de tríceps a una mà amb manuella estirat sobre pilota de Pilates

Fons en paral·leles

Pressió (press) d'espatlles amb barra assegut en pilota de Pilates

Pressió (pressió) pectoral amb manuelles estirat al terra

Extensió de tríceps amb cable-politja i corda de genolls

Extensió de tríceps a una mà amb cable-politja

Extensió de tríceps amb cable-politja assegut

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus

Extensió de tríceps amb cable-politja de genolls

Extensió de tríceps amb cable-politja suport a la cuixa

Elevació lateral d'espatlla amb cable-politja en quadrupèdia

Extensió de tríceps amb cable-politja recolzat en banc pla

Extensió de tríceps amb cable-politja estirat en banc pla

Extensió de tríceps amb cable-politja dempeus esquena recolzada

Extensió de tríceps amb cable-politja inclinat i recolzat en banc pla

Extensió de tríceps amb cable-politja de genolls

Extensió de tríceps subjecció supina a una mà cable-politja

Extensió de tríceps amb corda i cable-politja dempeus

Flexions de braços amb picament de mans

Flexions de braços amb cames recolzades sobre banc

Pes mort i pressió (press) d'espatlles a una mà amb pes rus (kettlebell)

Planxa i puntada lateral

Flexions de braços amb suport dels artells

Flexió de braços amb suport sobre pilota de pilates

Exercici de pressió (press) frontal d'espatlles assegut a la màquina i subjecció neutra

Flexió de braços i extensió de tronc

Pressió (press) pectoral amb manuelles a un banc declinat

Burpee

Pressió (press) pectoral subjecció tancada a màquina Smith

Extensió de tríceps amb barra "EZ" en banc pla

Estirament de tríceps darrere del cap

Llançament de pilota medicinal al terra

Extensió de tríceps assegut a la màquina

Extensió de tríceps amb cable i banc inclinat

Press anterior d'espatlles a màquina smith

Pressió (press) rere el clatell d'espatlles en màquina Smith

Pressió (press) tras clatell i pressió militar combinades

Pressió (press) d'espatlla amb manuella a una mà i recolzat

Pressió (press) pectoral amb barra i subjecció supina

Pressió (press) pectoral amb TRX

Extensió de tríceps amb politja

Arrencada amb manuelles

Pressió (press) d'espatlles amb subjecció neutra assegut

Flexions sobre manuelles

Pressió (press) pectoral declinat amb barra

Extensió de tríceps amb TRX

Flexions de braços amb TRX

Elevació alterna de braç i cama, de genolls

Fons d'espatlles de bocaterrosa

Dominacions i extensions

Planxa i flexió de braços

Press pectoral amb manuelles en banc inclinat adherència neutre

Flexió de braços i planxa lateral

Planxa i extensió de tríceps

Extensió de tríceps dempeus amb politja

Extensió inversa de tríceps dempeus

Extensió de tríceps dempeus amb banda elàstica

Puntada de tríceps amb banda elàstica

RICE

Massatge amb gel

Mobilització del nervi cubital: Dorsiflexió de canell

Extensió de tríceps a una mà estirat al banc

Desplaçament lateral en planxa amb banda de resistència

Aixecament banca amb manuelles subjecció neutra

Extensió de tríceps estirat a terra

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Flexions amb extensió de maluc o escorpí

Pres rus: Pressió (press) d'espatlla a una mà

Pes rus: Pressió (press) d'espatlles

Burpee amb manuelles

Gambada lateral amb mancornes

Extensió de tríceps excèntric

Extensió de tríceps amb goma elàstica

Extensió de tríceps amb ampolles d'aigua

Extensió tríceps dempeus amb ampolles d'aigua

Press Arnold

Caminar amb braços

Pedal Exercise Bike