Rotació de tronc estirat cap per amunt

Rotación de tronco tumbado boca arriba

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's sobre el seu costat dret i col·loqui els seus genolls i malucs junts a uns 90 graus. Col·loqui els braços al terra i estengui els colzes (fent una línia recta entre ells). Ha de mantenir el cap cap a la mà esquerra.

MOVIMENT:

En un moviment semicircular, giri el tors i col·loqui les mans juntes mentre inhala. Torni a la posició inicial amb un suau moviment mentre exhala. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions i després canviï de costat i repeteixi l'exercici.

CONSELLS: No mogui les cames durant l'exercici.

Músculs que treballen

Vídeos