Pul·lòver amb manuella en banc pla

Pullover con mancuerna en banco plano

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de la manuella. Estiri's en un banc pla i aixequi la manuella amb totes dues mans, just per sobre seu, estenent els braços perquè estiguin perpendiculars al terra. La manuella ha de descansar sobre el palmell de les seves mans i aquestes han d'estar orientades cap al sostre. Contregui el sòl pelvià i el Core. Col·loqui els peus plans sobre el banc.

MOVIMENT:

Baixi lentament la manuella darrere del cap amb els braços bloquejats mentre inhala. Torni a la posició inicial en un moviment fort mentre exhala.

CONSELLS: Mentre fa l'exercici, mogui només l'articulació de les espatlles, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos.

Músculs que treballen

Vídeos