Exercici I o elevació frontal de manuelles sobre pilota suïssa

Ejercicio I o Elevación frontal de mancuernas sobre pelota suiza

POSICIÓ INICIAL:

Seleccioni el pes adequat de les manuelles. Estiri's sobre una fitball de bocaterrosa; ha d'estar sota el seu estómac. Els seus peus han de tocar a terra. El seu cap ha de mirar a terra. Mantenint l'arc natural de la seva esquena, col·loqui els pesos davant seu amb una subjecció neutra. Els braços han d'estar perpendiculars al terra. Retregui els seus omòplats.

MOVIMENT:

Aixequi els pesos fins que els braços estiguin paral·lels a terra i el seu cos formi la lletra I mentre exhala. Torni a la posició inicial amb un moviment suau mentre inhala.

CONSELLS: Mentre fa l'exercici, mogui només els braços, asseguri's de no moure cap altra part del seu cos. La clau de l'exercici és la qualitat sobre la quantitat. El truc és realitzar l'exercici amb la forma adequada.

Vídeos