Elevació de cames flexionades a la màquina

Elevación de piernas flexionadas en máquina

POSICIÓ INICIAL:

A la màquina de flexors de maluc, col·loqui els avantbraços als encoixinats i agafi les subjeccions. Ha de mantenir el seu cos només amb els avantbraços mentre l'esquena descansa sobre l'encoixinat. Contregui el sòl pelvià i el Core mentre manté el pit aixecat.

MOVIMENT:

Mogui els genolls cap al tors fins que les cuixes estiguin paral·leles al terra mentre exhala. Torni a la posició inicial amb un moviment suau.

CONSELLS: Centri's en un moviment lent i controlat.

Músculs que treballen