Circumducció del cap en supí

Circunducción de la cabeza supino

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's boca per amunt en un llit i deixi que el seu cap pengi per fora del llit.

MOVIMENT:

Mogui lentament el cap perquè la barbeta apunti cap a l'espatlla dreta. Mogui el cap en diagonal cap amunt i cap a l'esquerra. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions.

CONSELLS: La clau de l'exercici és la qualitat més que la quantitat. El truc és realitzar l'exercici de la forma adequada.

Músculs que treballen