Escurçament de l'arc del peu

Acortamiento del arco del pie

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus sense sabates ni mitjons.

MOVIMENT:

Contraient els músculs plantars del peu, augmenti el pont plantar. Mentre fa l'exercici, asseguri's de no doblegar els dits dels peus. Torni a la posició inicial amb un moviment suau. Repeteixi el moviment la quantitat especificada de repeticions i després canviï de costat i repeteixi amb l'altre peu.

CONSELLS: Concentri's en fer un moviment lent i controlat.

Músculs que treballen

Vídeos