Contracció isomètrica de femoral

Contracción isométrica de femoral

POSICIÓ INICIAL:

Assegui's a terra, col·loqui-hi les mans i estengui les cames gairebé per complet davant seu.

MOVIMENT:

Empenyiamb els talons contra el terra tan fort com pugui. Mantingui l'esforç durant el temps requerit.

Músculs que treballen