Contracció isomètrica de glutis

Contracción isométrica de glúteos

POSICIÓ INICIAL:

Estiri's boca per amunt sobre un matalàs i estengui els braços i les cames.

MOVIMENT:

Empenyent amb els talons el terra, contregui els glutis. Mantingui la tensió durant el temps requerit. Relaxi els músculs i repeteixi l'exercici.

CONSELLS: Asseguri's de fer l'exercici sense cap moviment del seu cos.

Músculs que treballen