Contracció isomètrica de glutis assegut

Contracción isométrica de gluteos sentado

POSICIÓ INICIAL:

Assegui's a una cadira i col·loqui els peus a terra.

MOVIMENT:

Contregui els glutis sense cap moviment del cos. Mantingui l'esforç durant el temps requerit.

Músculs que treballen