Gir 360° amb caminador

Giro 360º con andador

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus davant d'un caminador. Posi les seves mans al caminador per tenir un major equilibri.

MOVIMENT:

Aixequi el caminador i giri'l a la dreta 90°. Repeteixi el moviment fins a la posició inicial. Després realitzi-ho cap a l'altre costat. Faci els passos dins del caminador tota l'estona.

Músculs que treballen