Llevant-se després d’una caiguda

Levantarse tras una caída

En primer lloc, des de la posició que ha quedat després de la caiguda, la persona gran ha de buscar la posició de seguretat lateral (PLS). Des d’aquesta posició, estirar-se progressivament. Després aixeca el pit aixecant els braços. Si aquest pas és difícil, recolzeu-vos als colzes. Continueu doblegant els genolls d’un en un fins que completeu la posició quadrúpeda. Aquest darrer pas es pot fer abans de l'anterior si és més fàcil per a la persona. El següent seria arrossegar-se buscant un punt de suport per a les mans, com ara una cadira. Un cop recolzada, la cama més forta es flexiona per a la propulsió.

Músculs que treballen

Vídeos