Posició correcta de cúbit supí

Posición correcta tumbado

Estirat sobre l'esquena amb els braços i les cames en extensió i prop de el cos. El pacient es troba estesa cap per amunt, en posició horitzontal, sent l'eix de el cos paral·lel a terra. És la posició més comuna que adopta el pacient al llit i també és la més freqüent en operacions quirúrgiques. Permet una expansió pulmonar i facilita l'alineació dels diferents segments corporals. Posar coixí sota el cap, zona lumbar i buits popliti. Posició adequada per a l'examen de tòrax, abdomen, membres superiors i inferiors, postoperatoris, estada en un llit i canvis posturals, per a la realització d'R.C.P. (Decúbit supí amb el cap en hiperextensió).

Músculs que treballen