CAMINAR CORRECTAMENT

Andar correctamente

Consells per caminar correctament: esquena dreta, ESPATLLES CAP ENRERE, BALANCEIG DE BRAÇOS, el suport dels peus serà el següent: PRIMERA FASE: Xoc de el taló contra el terra. SEGONA FASE: Suport de tot el peu contra el terra. FASE DE TERCERA: Enlairament. En aquesta fase només queden recolzats contra el terra els dits i la zona del metatars (zona del coixinet plantar).

Músculs que treballen