Salt sobre una tanca

Salto sobre una valla

POSICIÓ INICIAL:

Col·loqui's dempeus i posi una tanca al davant amb les potes cap a vostè. Contregui el seu sòl pelvià i Core.

MOVIMENT:

Corri cap a la tanca. Amb un salt, superi la tanca. El salt ha de semblar un gran pas més que un salt per poder mantenir la velocitat.